Standardi

CE ZNAK

CE znak se odnosi na bezbednost upotrebe Vašeg proizvoda, koji obavezno mora da se nalazi kako na samom proizvodu/pakovanju, tako i na pratećoj dokumentaciji. Proizvodi bez CE znaka ne mogu da se nađu na tržištu Evropske unije.

Detaljnije

ISO STANDARDI

ISO standard povećava konkurentnost Vašeg preduzeća i proizvoda, dok na nivou države stvara naučno-tehnološke osnove za stvaranje pravnog, zdravstvenog, bezbednosnog i ekološkog okvira. Ključni ISO standardi primenljivi na teritoriji Republike Srbije su: Sistem menadžmenta kvalitetom – ISO 9001; Sistem ekološkog menadžmenta – ISO 14001; Sistem menadžmenta bezbednosti hrane – ISO 22000; Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti zaposlenih – OHSAS 18001.

Detaljnije

HACCP

HACCP je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. HACCP sistem je prilagođen svim vrstama prehrambenih proizvoda i svim vrstama proizvodnje i rukovanja hranom.

Detaljnije

ORGANIC CERTIFICATION (BIO)

Organska sertifikacija je sertifikacioni proces namenjen proizvođačima organske hrane i drugih poljoprivrednih proizvoda. Neophodni uslovi za sertifikaciju uključuju paket standarda za gajenje, skladištenje, prerađivanje, pakovanje i pošiljku. U pitanju je proizvodnja sa što manje tretiranja, bez ili sa minimalnim procentom fungicida, pesticida, insekticida, rodenticida, anti-biotika, hormona i sintetičko-hemijskih supstanci.

Detaljnije

BRC STANDARD

BRC standard je namenjen svim proizvođačima hrane koji hoće da uvedu dobru proizvodnu praksu, a imaju kvalitatetan sistem za proizvodnju. Ovaj standard se može primeniti na svaku prerađivačku operaciju u kojoj se rukuje hranom (od samog početka proizvodnje, preko klanica, do prerađivanja hrane u konzerve, kao i prilikom proizvodnje visoko higijenskih proizvoda).

Detaljnije

KOŠER

Košer je naziv sertifikata u industriji hrane i pića kojim se garantuje da je određeni prehrambeni proizvod ispunio zahteve propisane Torahom i da kao takav može biti konzumiran od strane pripadnika jevrejske verske zajednice. Tendencija da se, bez obzira na veroispovest, ljudi sve više okreću zdravom načinu života, pa samim tim i ishrane, otvara nove tržišne mogućnosti za sva domaća preduzeća kojima je cilj širenje i unapređivanje postojećeg načina proizvodnje i poslovanja.

Detaljnije

HALAL

Halal se odnosi na hranu koja je ‘dozvoljena’, odnosno hrana koja je pripremljena po šerijatskim zakonima i koju većina muslimana širom sveta koristi. Da bi se ispunili uslovi za dobijanje sertifikata u proizvodnji hrane ne smeju se primenjivati svinjsko meso, krv, životinje mesojedi, ptice grabljivice, životinje koje su zaklane u ime nekog drugog a ne alaha, aditivi i emulgatori (emulgator E 120). Takođe, zabranjena je i upotreba alkohola (likeri koji se koriste u konditorskoj industriji), kao i želatina koji je svinjskog porekla.

Detaljnije

GlobalGAP

GlobalGap (nekada poznat po imenu EurepGap) je ustanovio standard koji je ključna referenca za dobru poljoprivrednu praksu na globalnom tržištu, prateći zahteve potrošača u poljoprivrednoj proizvodnji. Za Vašu kompaniju Global Gap sertifikat naglašava efikasnost i bezbednost u proizvodnji hrane, povećava konkurentnost preduzeća na svetskom tržištu, evidentno smanjuje barijere internacionalne trgovine, povećava profit i daje akcenat na efikasnost kompanije koja prati najzahtevnije svetske standarde.

Detaljnije

FSC CoC

Potrošači sve više tragaju za proizvodima koji su proizvedeni u skladu sa ekološkim i društvenim kriterijumima. Kada predstavljaju svoj FSC logo, kompanije time dokazuju da drvo koje koriste potiče od šuma koje su gajene na održiv način. Sertifikovane kompanije mogu postaviti svoj FSC logo direktno na proizvod i mogu ga koristiti za potrebe oglašavanja i marketinga

Detaljnije

FIDIC

FIDIC definiše standardizovane modele ugovora za različite tipove investicionih projekata, pri čemu su rizici projekta umanjeni i interesi učesnika u projektu zaštićeni. FIDIC pruža proveren mehanizam pravne zaštite, sigurnosti i smanjene mogućnosti korupcije

Detaljnije