Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije, u skladu sa Pravilnikom o organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnim sajmovima broj: 110-00-1/2016-01 od 25.11.2016. godine i Pravilnikom o izmenama Pravilnika o organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnim sajmovima broj: 110-00-1/2016-01 od 27.02.2017. godine, donetim od strane Upravnog odbora Razvojne agencije Srbije, zajednički objavljuju


JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE
NA MEĐUNARODNOM SAJMU SVEŽEG VOĆA I POVRĆA
„FRUIT LOGISTICA“ 2019, BERLIN, NEMAČKA


Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnih štandova Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu svežeg voća i povrća „FRUIT LOGISTICA“ 2019, koji će se održati u Berlinu, Nemačka, u periodu od 06. do 08. februara 2019. godine.

Na sajmu „FRUIT LOGISTICA“ 2019, srpski proizvođači predstaviće svoje proizvodne programe na nacionalnom štandu Srbije, i to u Hali „B“ na štandu površine 112m2.. Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

„FRUIT LOGISTICA“ 2019 (www.fruitlogistica.com) je jedan od najvećih međunarodnih sajmova iz oblasti prehrambene industrije na svetu, koji se svake godine održava u Berlinu. U 2018. godini na sajmu je izlagalo 3.239 kompanija i organizacija iz oko 84 zemalja, a prisustvovalo je preko 78.000 posetilaca iz 130 zemalja. Ova izložba predstavlja skup uvoznika i izvoznika, proizvođača svežeg voća i povrća, veleprodaje i maloprodaje, transportnih i logističkih stručnjaka.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva, preduzetnici i poslovna udruženja registrovana u Republici Srbiji koja se bave proizvodnjom svežeg voća i povrća.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do četvrtka, 25. oktobra do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: sanja.nesic@pks.rs i milada.lukesevic@pks.rs.

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Služba za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 5 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U okviru nacionalnog štanda može da izlaže najviše 15 izlagača. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave.

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnike Privredne komore Srbije – Sanju Nešić na broj 011/3300 988 ili Miladu Lukešević na broj 011/3300 989.

Prateća dokumentacija:

Poziv za učešće na sajmu

Prijava za sajam

Pravila o učestvovanju na sajmu