25. Međunarodni privredni sajam u Tirani

  RAS-PrivKomora.jpg

Poziv za učešće na 25. Međunarodnom privrednom sajmu u Tirani

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, u skladu sa Pravilnikom o organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnim sajmovima broj: 110-00- 1/2016-01 od 25.11.2016. godine i Pravilnikom o izmenama Pravilnika o organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnim sajmovima broj: 110-00-1/2016-01 od 27.02.2017. godine, donetim od strane Upravnog odbora Razvojne agencije Srbije, zajednički objavljuju


JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE
NA 25. MEĐUNARODNOM SAJMU PRIVREDE U TIRANI ALBANIJA


Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije u cilju podrške i promocije izvoza, organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem 25. Međunarodnom sajmu privrede u Tirani, koji se održava u periodu od 21. do 24. novembra 2018. godine u Albaniji.

Za srpsku privredu Albanija je tržište sa značajnom perspektivom gde naša privreda beleži višegodišnji suficit u razmeni, sa konstantnim rastom robne razmene. Tržište Albanije je nedovoljno pokriveno, odnosno mogućnosti plasmana naših proizvoda su znatno veće i ovo je dobra prilika da naši izvoznici predstave svoje proizvodne programe, izvozne mogućnosti, učvrste postojeće i uspostave nove poslovne veze sa partnerima iz Albanije i izlagačima iz drugih zemalja.

Međunarodni sajam privrede u Tirani je po broju izlagača i posetilaca najznačajnija sajamska manifestacija u Albaniji koja će okupiti izlagače iz više od 20 zemalja. Prošle godine sajam je posetilo preko 20.000 posetilaca. Budući da je ovaj sajam po profilu opšti, predstaviće se proizvodi iz metalske i građevinarske industrije, poljoprivredne i prehrambene oblasti, najnovija dostignuća iz automobilske industrije, oblasti visokih tehnologija, kao i u sektoru usluga od bankarstva do turizma.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 1.090,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture. U cenu participacije uključen je i transport i špedicija eksponata, kao i korišćenje prevodilaca (albansko-srpski) tokom trajanja sajma.

Izlagači samostalno snose troškove puta i smeštaja.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa primaće se do petka 19. oktobar do 16:30 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: region@pks.rs.

Original Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za regionalnu saradnju i Komorski investicioni forum (za Marka Mandića).

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 15 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkažu nastup. U okviru nacionalnog štanda može da izlaže najviše 35 izlagača. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Komore ili Agencije,
  • broja nastupa na sajmu u organizaciji Komore ili Agencije,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl
  • vremena podnošenja prijave.

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.

Za dodatne informacije kontakt osobe su Aleksandar Radovanović, rukovodilac Centra za regionalnu saradnju i KIF (066/875-1248; aleksandar.radovanovic@pks.rs) i Marko Mandić, samostalni savetnik u Centru za regionalnu saradnju i KIF (066/875-1259; marko.mandic@pks.rs).

Prateća dokumentacija:

Poziv za učešće na sajmu

Prijava za sajam

Pravila o učestvovanju na sajmu