МОСТАР 2018, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

RAS-PrivKomora.jpg

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА 21. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПРИВРЕДЕ У МОСТАРУ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

 

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије у циљу подршке и промоције извоза, организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем 21. Међународном сајму привреде у Мостару, који се одржава у периоду од 10. до 14. априла 2018. године, Босна и Херцеговина.

Република Србија је земља партнер 21. Међународног сајма привреде на коме ће имати прилику да представи потенцијал привреде, извозне могућности, туристички потенцијал, културну баштину, гастрономију, као и друге предности које је чине добром дестинацијом за улагање.

За српску привреду Босна и Херцеговина је водеће извозно тржиште са значајним суфицитом у размени. Тржиште Федерације БиХ је недовољно покривено, односно могућности пласмана наших производа су знатно веће и ово је добра прилика да наши извозници представе своје прoизводне програме, извозне могућности, учврсте постојеће и успоставе нове пословне везе са партнерима из Босне и Херцеговине и излагачима из других земаља.

Мостарски сајам привреде је по броју излагача и посетилаца најзначајнија сајамска манифестација у Босни и Херцеговини која ће окупити излагаче из више од 20 земаља на изложбеној површини од 30.000m². Будући да је овај сајам по профилу општи, представиће се производи из металске и грађевинарске индустрије, пољопривредне и прехрамбене области, најновија достигнућа из аутомобилске индустрије, области високих технологија, као и у сектору услуга од банкарства до туризма.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса примаће се до четвртка 8. фебруара до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: region@pks.rs и sanja.nesic@pks.rs.

Оригинал Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за регионалну сарадњу, за Марка Мандића.

У случају да се на јавни позив пријави мање од 15 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откажу наступ. У оквиру националног штанда може да излаже највише 35 излагача. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Коморе или Агенције,
  • броја наступа на сајму у организацији Коморе или Агенције,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве.


Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.

За додатне информације контакт особе су Марко Мандић (М: 066/875-1259, Е: marko.mandic@pks.rs) и Младен Ђорић (М: 066/875-1253, Е: mladen.djoric@pks.rs).

 

Пратећа документација​:

 

Позив за учeшћe на саjму y Мостару 2018.

Правила о учeствовању на саjму

Приjава за саjам у Мостару 2018.