VESTI

Програм подршке развоју конкурентности 2022

Dec 30, 2022

Развојна агенције Србије, а у сарадњи са Министарством привреде, расписала је Јавни позив за учешће у Програму подршке развоју конкурентности у 2022. години.

Општи циљ Програма је унапређење конкурентности, безбедности и квалитета производа и услуга на тржишту, олакшавање приступа тржиштима и повећање конкурентности, а кроз повећања нивоа коришћења стандарда у производњи и организацији пословања, сертификацији производа, система менаџмента и повећању коришћења других услуга у области инфраструктуре квалитета.

Укупан буџет Програма износи 100.000.000,00 динара.

Расположива средства одобравају се појединачно корисницима рефундацијом, као суфинансирање у висини до 40% односно до 60% износа оправданих трошкова без пореза на додату вредност, за сваку пројектну активност.

Јавни позив отворен од 30. децембра 2022. године и трајаће до утрошка средстава, а најкасније до 31. децембра 2023. године.

Пријаве се подносе електронски, креирањем корисничког налога на линку https://prijave.ras.gov.rs/standardi  и верификацијом интернет адресе.

Текст Јавног позива, као и пратећу документацију можете пронаћи ОВДЕ.