Инвестирајте у Србији

Инвестиције

Република Србија је, према извештају „IBM Глобални трендови локација 2020“, и четврту годину у низу светски лидер по броју отворених радних места кроз пројекте страних директних улагања (СДИ) у 2019. години, а посматрано према броју становника.

До краја 2020. године, склопљена су 22 уговора, вредности око 1.6 милијарду евра којим је планирано отварање 5.906 радних места. У 2021. години потписано је 50 инвестиционих уговора, којима је предвиђено отварање преко 8.700 радних места.

Домаћим и страним компанијама у Републици Србији на располагању су, под једнаким условима, новчани подстицаји за директна улагања.

Прочитај више

Подршка МСП

Са јединственим сетом програма подршке привреди, односно микро, малим и средњим предузец́има и предузетницима, Развојна агенција Србије је поуздан партнер привреде и активни учесник у унапређивању пословног амбијента у земљи.

РАС креира и спроводи програме подршке сектору МСП самостално, али и у сарадњи са другим институцијама и релевантнима организацијама, како у земљи тако и у свету, константно ослушкујући потребе компанија и привреде, као и кретања на тржишту.

Прочитај више

Међународна сарадња

Сектор за међународну сарадњу РАС успоставља и унапређује сарадњу са свим релевантним међународним и регионалним институцијама, амбасадама, економским представништвима и сродним агенцијама и институцијама.

Кроз овај сектор РАС учествује у раду националних и међународних тела и организација, извештава по националним и међународним програмским и стратешким документима и активно учествује у пројектима међународне развојне помоћи, кандидовању пројеката при донаторским организацијма и идентификацији потреба, планирању, предлагању и реализацији пројеката из области међународне сарадње.

Резултати рада огледају се у дугогодишњој сарадњи и бројним успешним пројектима са најеминентнијим организацијама и агенцијама за међународну сарадњу, попут USAID, JICA; SECO и другим.

Прочитај више

Регионални развој

Регионални развој и регионална сарадња неизоставан су део сваке јаке привреде и даљег економског развоја.

РАС успоставља и одржава сарадњу са субјектима регионалног развоја са циљем унапређења локалног и регионалног развоја кроз јачање међуинституционалне сарадње и капацитета институција.

Прочитај више

База добављача

РАС база добављача омогућава компанијама да детаљно представе своју делатност и производни програм потенцијалним домаћим и међународним купцима и инвеститорима са којима Развојна агенција Србије има сталну сарадњу.

Прочитај више

Инвестирајте у Србију

Република Србија је, према извештају „IBM Глобални трендови локација 2020“, и четврту годину у низу светски лидер по броју отворених радних места кроз пројекте страних директних улагања (СДИ) у 2019. години, а посматрано према броју становника.

У 2019. години потписано је 40 инвестиционих уговора, којима је предвиђено отварање преко 12 хиљада радних места. До краја 2020. године, склопљена су 22 уговора, вредности око 1.6 милијарду евра којим је планирано отварање 5.906 радних места.

Домаћим и страним компанијама у Републици Србији на располагању су, под једнаким условима, новчани подстицаји за директна улагања.

Прочитај више

Са јединственим сетом програма подршке привреди, односно микро, малим и средњим предузец́има и предузетницима, Развојна агенција Србије је поуздан партнер привреде и активни учесник у унапређивању пословног амбијента у земљи.

РАС креира и спроводи програме подршке сектору МСП самостално, али и у сарадњи са другим институцијама и релевантнима организацијама, како у земљи тако и у свету, константно ослушкујући потребе компанија и привреде, као и кретања на тржишту.

Прочитај више

Сектор за међународну сарадњу РАС успоставља и унапређује сарадњу са свим релевантним међународним и регионалним институцијама, амбасадама, економским представништвима и сродним агенцијама и институцијама.

Кроз овај сектор РАС учествује у раду националних и међународних тела и организација, извештава по националним и међународним програмским и стратешким документима и активно учествује у пројектима међународне развојне помоћи, кандидовању пројеката при донаторским организацијма и идентификацији потреба, планирању, предлагању и реализацији пројеката из области међународне сарадње.

Резултати рада огледају се у дугогодишњој сарадњи и бројним успешним пројектима са најеминентнијим организацијама и агенцијама за међународну сарадњу, попут USAID, JICA; SECO и другим.

Прочитај више

Регионални развој и регионална сарадња неизоставан су део сваке јаке привреде и даљег економског развоја.

РАС успоставља и одржава сарадњу са субјектима регионалног развоја са циљем унапређења локалног и регионалног развоја кроз јачање међуинституционалне сарадње и капацитета институција.

Прочитај више

РАС база добављача омогућава компанијама да детаљно представе своју делатност и производни програм потенцијалним домаћим и међународним купцима и инвеститорима са којима Развојна агенција Србије има сталну сарадњу.

Прочитај више

Успешне приче

  Jul 12, 2024

  ПОЗИВ БАНКАМА ЗА УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАЗВОЈНА ШАНСА – ЛИНИЈА ЗА ПРЕРАЂИВАЧКУ ИНДУСТРИЈУ У 2024. ГОДИНИ


  Детаљније
  Jul 11, 2024

  ПОЗИВ БАНКАМА И ЛИЗИНГ КОМПАНИЈАМА ДА УЧЕСТВУЈУ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ


  Детаљније
  Jun 13, 2024

  У СУСРЕТ НОВИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА


  Детаљније