Програм подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме

Програм подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме

 

Програм подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме је програм који спроводи Министарство привреде Републике Србије у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (РАС) и одабраним банкама и лизинг компанијама.

Министарство привреде додељује бесповратна средства микро, малим и средњим предузећима, предузетницима и задругама за набавку производне опреме/грађевинске механизације/машина и опреме за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње са циљем олакшавања финансирања набавке опреме.

 

 

Циљ програма је јачање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања и интернационализације, унапређење технолошких процеса производње, подршка запошљавању, раст прихода и услова финансирања микро, малих, средњих предузећа и предзетника..
 


Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке нове производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара и извођење грађевинских радова, и то:
 

  • производне опреме и/или машина
  • транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта
  • делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара
  • машине и опрема за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње
  • грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова

 

Програм се реализује кроз два засебна Јавна позива:

  • Први јавни позив, намењен је пословним банкама и лизинг компанијама заинтересованим да учествују у Програму, будући да се бесповратна средства одобравају заједно са кредитом одобреним од стране партнерске/их банке/а, или уговором о финансијском лизингу одобреним од стране партнерске/их лизинг компаније/а. На основу тог јавног позива врши се избор банака и лизинг компанија које ће учествовати у Програму.
  • Други јавни позив односи се на привредне субјекте који желе да аплицирају за бесповратна средства за набавку опреме.

 

 

Пилот пројекат, Програм подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме, први пут је расписан 2013. године. Буџет Програма је износио 100.000.000 динара, а број одобрених пријава 80.

Од 2015. године до данас бележи се константан тренд раста броја пријава, као и повећање укупног буџета.Растуће интересовање предузећа за овај програм огледа се у лакшем доласку до неопходне опреме, односно машина, а у циљу повећања конкурентности предузећа како на домаћем, тако и на иностраном тржишту. Уз то, Програм олакшава процес увођења иновација, као и унапређење технолошких процеса, због чега је и заинтересованост привредних субјеката за Програм велика.

Кроз Програм у 2019. години за набавку опреме је опредељено 2 милијарде и 200 милиона динара, док је број закључених уговора уговора између РАС и корисника износио 953.

У 2020. години Програм је, услед кризе изазване пандемијом вируса Covid-19, реализован са умањеним буџетом, а потписана су 363 уговора, вредности од око 993 милиона динара.

Средства опредељена за реализацију овог програма у 2021. години су износила 1.550.000.000 динара, а број закључених уговора 706.

Од 2022. године, Програм има подршку пројекта „Директна додела бесповратних средстава Развојној агенцији Србије – повећана и технолошки унапређена решења за производне капацитете међу микро и малим предузећима и предузетницима“, који финансира Европска унија, па је буџет Програма и достигао вредност од 3,1 милијарде динара.

Програм и у 2023. години спроводи Министарство привреде у сарадњи са РАС и уз подршку поменутог пројекта, а опредељена средства за реализацију износе 1.400.000.000 динара.

Кроз Програм су заступљене све индустријске гране, а последњих година јавним позивима су обухваћени и привредни субјекти који послују у грађевинској индустрији.

Привредни субјекти могу остварити право на доделу бесповратних средстава у износу до 25% од нето вредности набавке производне опрем..

Сви отворени јавни позиви видљиви су на страници Јавни позиви.

За програм је уведенa и електронска пријава за кориснике, формирана је, такође, и апликација за унос пријаве у којој сви субјекти (Министарство привреде, банке и лизинг компаније и РАС) имају увид у тренутно стање.