Јавне набавке

Јавне набавке Развојне агенције Србије

План јавних набавки Развојне агенције Србије за 2020. годину 

Прва измена Плана јавних набавки Развојне агенције Србије за 2020. годину

План јавних набавки Развојне агенције Србије за 2019. годину

Прва измена Плана јавних набавки за 2019. годину

Друга измена Плана јавних набавки за 2019. годину 

Трећа измена Плана јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки Развојне агенције Србије за 2018. годину

Прва измена Плана јавних набавки за 2018. годину

Друга измена Плана јавних набавки за 2018. годину

Трећа измена Плана јавних набавки за 2018. годину

Четврта измена Плана јавних набавки за 2018. годину

Пета измена Плана јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки Развојне агенције Србије за 2017. годину

Прва измена Плана јавних набавки за 2017. годину

Друга измена Плана јавних набавки за 2017. годину

 

Правилник о набавкама РАС

 

Отворени поступак у 2020. години

1. ЈН О 1.2.2./2020 Набавка услуге резервације авио и других карата

 

2. ЈН О 1.2.3/2020 Набавка услуге резервације смештаја на службеним путовањима

 

3. ЈН О 1.2.4/2020 Набавка услуге резервације ресторана и кетеринга

 

Јавне набавке мале вредности у 2020. години

 

1. CJN M 1.2.7/2020 - Набавка услуге чишћења и одржавања пословног простора

 

2.  M 1.2.6/2020 - Набавка услуге одржавања копир апарата са набавком тонера - поновљени поступак 

 

3. M 1.2.5/2020 -  Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније

 

4. М 1.2.11/2020 - Набавка услуге изнајмљивања возила са возачем 

 

5. М 1.2.6/2020 - Набавка услуге одржавања копир апарата са набавком тонера 

 

6. M 1.2.13/2020 Набавка услуге организације догађаја за потребе реализације ЈICA пројекта 

 

7. M 1.2.9/2020 Набавка услуге превођеља и лектуре  

 

 

Отворени поступак у 2019. години

1. ЈН O 1.2.11/2019 Избор сарадника за пружање услуге промоције и организације наступа домаћих привредних субјеката и домаће привреде на сајмовима у иностранству

2. ЈН О 1.2.1/2019 Набавка услуге резервације авио и других карата

3. ЈН О 1.2.2/2019 Набавка услуге резервације смештаја на службеним путовањима - поновљени поступак

4. ЈН О 1.2.1/2019 Набавка услуге резервације авио и других карата

5. ЈН О 1.2.2/2019 Набавка услуге резервације смештаја на службеним путовањима 

6. ЈН О 1.2.3/2019 Набавка услуге резервације ресторана и кетеринга

 

Јавне набавке мале вредности у 2019. години

1. ЈН M 1.1.8/2019 Набавка тонера за штампаче

2. ЈН M 1.1.10/2019 

3. ЈН М 1.1.5/2019 Набавка мобилних апарата

4. ЈН М 1.1.7/2019 Набавка лиценци за рачунарске програме

5. ЈН М 1.1.3/2019 Набавка рекламног и пропагандног материјала

6. ЈН М 1.3.1/2019 Набавка радова - набавка и постављање ламината

7. ЈН М 1.1.6/2019 Набавка штампача и остале рачунарске опреме

8. ЈН М 1.2.9/2019 Набавка услуге штампања - поновљени поступак

9. ЈН М 1.2.9/2019 Набавка услуге штампања

10. ЈН М 1.1.4/2019 Набавка пнеуматика и пружање вулканизерских услуга

11. ЈН М 1.2.4/2019 Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније

12. ЈН М 1.1.4/2019 Набавка резервних делова за возила, одржавање возила и вулканизерске услуге   

13. ЈН М 1.2.6/2019 Набавка услуге чишћења и хигијенског одржавања пословног простора  

14. ЈН М 1.2.14/2019 Набавка услуге коришћења базе финансијских и кредитних информација 

15. ЈН М 1.2.12/2019 Набавка услуге изнајмљивања возила са возачем - поновљени поступак

16. ЈН  M 1.2.5/2019 Набавка услуге одржавања копир апарата са набавком тонера 

17. ЈН  M 1.2.8/2019 Набавка услуге архивирања и чувања архивске грађе

18. ЈН  M 1.2.16/2019 Набавка услуге организације догађаја за потребе реализације JICA пројекта

19. ЈН М 1.2.12/2019 Набавка услуге изнајмљивања возила са возачем

20. ЈН М 1.2.10/2019 Набавка услуге превођења и лектуре

Отворени поступак у 2018. години

1. ЈН О 1.2.14/2018 Избор сарадника за пружање услуге промоције и организације наступа домаћих привредних субјеката и домаће привреде на сајмовима у иностранству

2. ЈН О 1.2.13/2018 Набавка услуге резервације авио и других карата

3. ЈН О 1.2.11/2018 Избор саветника за пружање услуге припреме Програма развоја ланаца локалних добављача мултинационалних компанија 

4. ЈН О 1.2.2/2018 Набавка услуге резервације смештаја на службеним путовањима 

5. ЈН О 1.2.1/2018 Набавка услуге резервације авио и других карата

Јавне набавке мале вредности у 2018. години

1. ЈН М 1.1.11/2018 Набавка лиценци

2. ЈН М 1.1.10/2018 Набавка рачунара и додатне опреме

3. ЈН М 1.1.9/2018 Набавка мобилних апарата

4. ЈН М 1.2.12/2018 Набавка услуге резервације ресторана и кетеринга

5. ЈН М 1.1.3/2018 Набавка лиценци

6. ЈН М 1.2.10/2018 Набавка услуге превођења и лектуре

7. ЈН М 1.1.2/2018 Набавка рачунара и додатне опреме

8. ЈН М 1.1.1/2018 Набавка мобилних апарата - поновљен поступак

9. ЈН М 1.1.1/2018 Набавка мобилних апарата

10. ЈН M 1.1.6/2018 – Набавка нафтних деривата за потребе Развојне агенције Србије

11. ЈН M 1.1.4/2018 – Набавка УПС уређаја са уградњом

12. ЈН M 1.1.8/2018 – Набавка пнеуматика и пружање вулканизерских услуга - поновљени поступак

13. ЈН М 1.2.9/2018 – Набавка услуге штампања

14. ЈН M 1.1.7/2018 – Набавка рекламног и пропагандног материјала

15. ЈН M 1.2.5/2018 – Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније

16. ЈН M 1.2.7/2018 – Услуга чишћења и хигијенског одржавања пословног простора

17. ЈН M 1.1.8/2018 – Набавка резервних делова за возила, одржавање возила и вулканизерске услуге

18. ЈН M 1.1.5/2018 – Набавка нафтних деривата за потребе пројеката - поновљени поступак

19. ЈН M 1.1.5/2018 – Набавка нафтних деривата за потребе пројеката

20. ЈН М 1.2.8-2018 – Набавка услуге архивирања и чувања архивске грађе

21. ЈН М 1.2.3./2018 – Набавка услуге резервације ресторана и кетеринга

22. ЈН M 1.2.6/2018 Набавка услуге одржавања копир апарата са набавком тонера 

23. ЈН М 1.2.4/2018 Набавка услуге израде промотивног филма за потребе USAID – PSD пројекта

24. ЈН М 1.2.3./2018 – Набавка услуге резервације ресторана и кетеринга

Отворени поступак у 2017. години

1. ЈН О 1.2.4/17 – Набавка услуга туристичких агенција за организацију превоза, смештаја и ресторанских услуга

2. ЈН О 1.2.14/17 – Избор стратешког партнера за промоцију српске привреде у иностранству ​ 

Јавне набавке мале вредности у 2017. години

1. ЈН М 1.2.9/17 Набавка услуге евалуације менторинг подршке за потребе USAID – PSD пројекта

2. ЈН М 1.2.8/2017 Набавка услуга спровођења напредних тренинга за младе и жене, кориснике грантова из прве године спровођења пројекта за потребе USAID – PSD пројекта

3. ЈН М 1.2.15/2017 Набавка услуге штампања

4. ЈН М 1.1.4/2017 Набавка лиценци за рачунарске програме

5. ЈН М 1.2.17/17 Набавка услуге превођења и лектуре

6. ЈН М 1.1.3./2017 Набавка рачунара потребних за спровођење УСАИД - ПСД пројекта

7. ЈН М 1.1.1./2017 Набавка нафтних деривата

8. ЈН М 1.2.5/17 – Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније

9. ЈН М 1.1.2/17 Набавка резеврних делова за возила и одрзавање возила

10. ЈН М 1.1.3/17 Набавка рачунара и рачунарске опреме 

11. ЈН М 1.2.1./17 Набавка уговора о делу – услуге рачуновође за потребе USAID – PSD пројекта

12. ЈН М 1.2.2/17  - Набавка уговора о делу – услуге преводиоца за потребе USAID – PSD пројекта

13. ЈН М 1.2.3./17  - Набавка услуге закупа и посатвљања рекламних паноа (болборд/скрол) ​ 

14. ЈН М 1.2.12/17 - Набавка услуге одржавања копир апарата са набавком тонера​ ​ 

15. ЈН М 1.2.11/17 - Набавка услуге организације догађаја за потребе USAID – PSD пројекта​​

16. ЈН М 1.2.13/17 - Набавка услуге оглашавања у дневни листовима

Јавне набавке спроведене у 2016. години

1. ЈН М 06/16  Услуга оглашавања у штампи

 

2. ЈН М 02/16  Набавка резервних делова за возила и одржавање возила

 

3. ЈН М 15/16 Услуга израде и реализације интегрисаног комуникацијског плана за промоцију "Године предузетништва"

 

4. ЈН М 16/16 Услуга закупа и постављања рекламних паноа-билборда за промоцију "Године предузетништва"

 

5. ЈН М 08/16 Набавка услуге мобилне телефоније

 

6. ЈН М 09/16 Набавка уговора о делу за услуге рачуновође за потребе УСАИД пројекта

 

7. ЈН М 14/16 Набавка услуге превођења

 

8. ЈН М 15/16-1 Набавка услуге израде и реализације интегрисаног комуникацијског плана за промоцију "Године предузетништва"

 

9. ЈН М 05/16 Набавка услуге штампања


10. ЈН М 3А/16 Набавка рекламног и пропагадног материјала

11. ЈН М 3/16 Набавка рачунара, рачунарске опреме и лиценци за рачунарске програме

12. ЈН М 3А/16 Набавка рекламног и пропагадног материјала

 

Отворени поступак

 

1. ЈН О 01/16  Набавка нафтних деривата

 

2. ЈН О 04/16 Набавка услуга туристичких агенција за организацију превоза, смештаја и ресторанских услуга