Обавештења

​Обавештења


 

Дана 26. јула 2023. године

У складу са чланом 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, број 18/2016, 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС), а како ниједан други начин достављања није био могућ, Развојна агенција Србије приступа јавном достављању Обавештења број: 1-05-401-287/2022 од 6.јула 2023. године.

 

Дана 25. јула 2023. године

У складу са чланом 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, број 18/2016, 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС), а како ниједан други начин достављања није био могућ, Развојна агенција Србије приступа јавном достављању Обавештења број: 1-05-401-1887/2017 од 6.6.2023. године.

 

Дана 21. јула 2022. године

Развојна агенција Србије дана 21.7.2022. године обjaвљује Обавештење број: 401-01-02432/2016-02 од 10.5.2022. године, у смислу члана 78. Закона о општем управном поступку, јер достављање на други начин није било могуће.

Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када су обавештења објављена на веб презентацији и огласној табли Агенције.

 

Дана 1. јула 2020. године

 

У складу са чланом 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење), а како ниједан други начин достављања није био могућ, Развојна агенција Србије приступа јавном достављању, односно јавном објављивању обавештења о раскиду следећих уговора:

 

  • Уговора о коришћењу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке пројектима за унапређење економског развоја, закљученог са корисником Привредна комора Зелене Србије, број уговора 1-05-401-1077/2017;
  • Уговора о коришћењу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке пројектима за унапређење економског развоја, закљученог са корисником Привредна комора Зелене Србије, број уговора 1-05-401-1080/2017;
  • Уговора о коришћењу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке пројектима за унапређење економског развоја, закљученог са корисником Удружење „Зелена еко планета“, број уговора 1-05-401-1081/2017.

 

Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када су обавештења објављена на веб презентацији и огласној табли Агенције.

 

Пратећа документација:

  1. ПК Зелене Србије - Зелени послови - Обавештење о раскиду уговора
  2. ПК Зелене Србије - Хроно камп- Обавештење о раскиду уговора
  3. Зелена еко планета - Обавештење о раскиду уговора