Program podrške privrednim društvima za promociju izvoza

Program podrške privrednim društvima za promociju izvoza

 

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE počev od 2020. godine uspešno sprovodi Program podrške privrednim društvima za promociju izvoza. Ovaj program je kreiran sa ciljem da unapredi izvozni potencijal domaćih privrednih društava, njihovu konkurentnost i postojeće proizvodne kapacitete radi povećanja prihoda od obavljanja proizvodne delatnosti, uravnoteženja platnog bilansa i unapređenja ugleda Republike Srbije u međunarodnoj poslovnoj zajednici, kao i povećanja plasmana domaćih proizvoda na stranim tržištima.

JAVNI POZIV JE NAMENjEN PRIVREDNIM DRUŠTVIMA koja obavljaju proizvodnju prehrambenih proizvoda (primarna poljoprivredna proizvodnja, konzervisanje svežeg voća, jezgrastog voća ili povrća, mesa, živine i ribljih proizvoda zamrzavanjem, kao i proizvodnja narezanog i očišćenog voća i klanice nisu podržani ovim programom); proizvodnju pića (izuzev mineralne i ostale flaširane vode); proizvodnju metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja, (izuzev proizvodnje oružja i municije); proizvodnju električne opreme; proizvodnju računara, elektronskih i optičkih proizvoda; proizvodnju nepomenutih mašina i nepomenute opreme; proizvodnju motornih vozila, prikolica i polu-prikolica; proizvodnju ostalih saobraćajnih sredstava; proizvodnju proizvoda od gume i plastike; proizvodnju pesticida i hemikalija za poljoprivredu; proizvodnju boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova; proizvodnju deterdženata, sapuna drugih sredstava za čišćenje, poliranje, parfema i toaletnih preparata; proizvodnju nameštaja; proizvodnju odevnih predmeta i proizvodnju kože i predmeta od kože. Za realizaciju ovog programa opredeljen je budžet u iznosu od 150.000.000,00 RSD, a bespovratna sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu koji ne može biti veći od 10.000.000,00 RSD po korisniku.

TOK PROGRAMA

 


Programom se sufinansiraju sledeće grupe aktivnosti:

 1. Konsultantska podrška za potrebe kreiranja razvojne strategije pozicioniranja na ciljanom tržištu.
 2. Konsultantska podrška za aktivnosti izvoznog marketinga i to za sprovođenje sledećih aktivnosti:
  1. 1. Izrada marketing plana;
  2. 2. Izrada idejnog rešenja/ nacrta dizajna i redizajna jednog ili više proizvoda, pakovanja i ambalaže radi prilagođavanja zahtevima ciljanog tržišta;
  3. 3. Prilagođavanje web stranice on-line prodaji ili kupovina nove platforme namenjenoj za elektronsku trgovinu.
 3. Ulazak na ciljano tržište i unapređenje pozicije na istom
  1. 1. Sticanje atesta, homolgacije, sertifikacije proizvoda i proizvodnih procesa potrebnih za plasman proizvoda na ciljano tržište;
  2. 2. Ulistavanja jednog ili više proizvoda u trgovinske lance na ciljano tržište, ulistavanja jednog ili više proizvoda na globalne online prodavnice ili specijalizovane online prodavnice za ciljano tržište koje su priznate u međunarodnoj poslovnoj zajednici;
  3. 3. Implementacija i sertifikacija/re-sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 ili HACCP, u slučaju da se Podnosilac bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda i proizvodnjom pića.
 4. Konsultantska podrška za unapređenje izvoznih sposobnosti (sprovođenje jedne ili više obuka u cilju sticanja znanja u vezi sa prodajom na inostranom tržištu).
 5. Samostalno izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima
  1. 1. Samostalno izlaganje na jednom ili više međunarodnih sajmova iz predmetne oblasti od značaja za promociju izvoza na ciljanom tržištu;
  2. 2. Poseta kupcu ili distributeru u okviru kompanijske misije;
  3. 3. Učešće na jednom ili više online sajmova, vebinara i događaja.
 6. Unapređenje proizvodnih sposobnosti – nabavka opreme
  1. 1. Analiza opravdanosti nabavke opreme;
  2. 2. Nabavka opreme, do tri godine starosti računajući do trenutka objavljivanja Javnog poziva.

Za ovu meru intervencije odobravaju se bespovratna sredstva za kumulativno sprovođenje obe aktivnosti, odnosno Podnosilac prijave je dužan da prijavi obe aktivnosti istovremeno.

 

Javni poziv je objavljen 28. decembra 2023. godine, a prijave se mogu podneti najkasnije do 27. marta 2024 godine.

Aktuelni Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostupan je  OVDE.