Javne nabavke

Javne nabavke Razvojne agencije Srbije

Pravilnik o nabavkama RAS

Otvoreni postupci »

 

1.  JN 0002/2024 - Nabavka naftnih derivata 

2. JN 0009/2024 - Nabavka Usluge iznajmljivanja vozila sa vozačem (limo servis)

3. JN 0006/2024 - Nabavka Usluge fiksne telefonije 

4.  JN 0003/2024 - Nabavka Usluge rezervacije restorana i keteringa

5. JN 0005/2024 – Nabavka usluge rezervacije avio i drugih karata

6. JN 0004/2024 - Nabavka usluge rezervacije smeštaja na službenim putovanjima

Otvoreni postupci »

 

1. JN 0011/2023 - Nabavka usluge rezervacije smeštaja na službenim putovanjima

2. JN 0010/2023 - Nabavka Usluge rezervacije restorana i keteringa

3. JN 0009/2023 - Nabavka usluge mobilne telefonije

4. JN 0001/2023 - Nabavka računara i ostale računarske opreme i mobilnih aparata - ponovljeni postupak

5. JN 0001/2023 - Nabavka računara i ostale računarske opreme, mobilnih aparata i licence

6. JN 0002/2023 - Nabavka usluge usluge rezervacije restorana i ketringa - ponovljen postupak

7. JN 0006/2023 - Iznajmljivanje vozila sa vozačem (limo servis)

8. JN 0005/2023​ - Nabavku usluge fiksne I mobilne telefonije

9. JN 0002/2023 - Nabavka usluge usluge rezervacije restorana I ketringa

10. JN 0004/2023 - Usluge rezervacije avio i drugih karata

11. JN 0003/2023 - Nabavka usluge rezervacije smeštaja na službenim putovanjima

Otvoreni postupci »

 

1. JN 0001 - Nabavka licence za računar

2. JN 0010 - Usluge knjigovodstvene agencije 

3. JN 0008 - Iznajmljivanje vozila sa vozačem (limo servis)

4.  JN 0007 - Usluge fiksne i mobilne telefonije 

5. JN 0006 - Usluge rezervacije avio i drugih karata

6. JN 0005 - Usluge rezervacije smeštaja na službenim putovanjima

7. JN 0004 - Usluge rezervacije restorana i keteringa - Ponovljeni postupak

8. JN 0004 - Usluge rezervacije restorana i keteringa

9. JN 0003 - Nabavka naftnih derivata 

10. JN 0001 - Nabavka licenci, računara i ostale računarske opreme 

 

1. JN 0010/2021 - Nabavka računarske opreme - baterija za UPS uređaje sa uslugom zamene

 

2. JN 0001/2021 - Nabavka računara, ostale računarske opreme i licenci za računare

 

 

3. JN broj 0008/2021 - Nabavka usluge iznajmljivanja vozila sa vozačem (limo servis)

 

 

4. JN 0006/2021 - Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije 

 

5. JN 0005/2021 - Nabavka usluge avio i drugih karata

 

 

6. JN 0004/2021 - Nabavka usluge rezervacije smeštaja na službenim putovanjima

 

7. JN 0003/2021 - Nabavka usluge rezervacije restorana i keteringa 

Otvoreni postupci »

 

1. JN 0010/2021 - Nabavka računarske opreme - baterija za UPS uređaje sa uslugom zamene

 

2. JN 0001/2021 - Nabavka računara, ostale računarske opreme i licenci za računare

 

 

3. JN broj 0008/2021 - Nabavka usluge iznajmljivanja vozila sa vozačem (limo servis)

 

 

4. JN 0006/2021 - Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije 

 

5. JN 0005/2021 - Nabavka usluge avio i drugih karata

 

 

6. JN 0004/2021 - Nabavka usluge rezervacije smeštaja na službenim putovanjima

 

7. JN 0003/2021 - Nabavka usluge rezervacije restorana i keteringa 

Otvoreni postupci »

 

1.  JN 0009/2020 - Nabavka usluge saradnika u realizaciji Programa internacionalizacije privrednih društava i preduzetnika u 2021. godini

2. JN O 0001/2020 - Nabavka reklamnog i propagandnog materijala 

 

3.  JN O 0008/2020 - Nabavka naftnih derivata 

4. JN O 1.2.2/2020 Nabavku usluge rezervacije avio i drugih karata 

5. JN O 1.2.3/2020 Nabavka usluge rezervacije smeštaja na službenim putovanjima

 

6. JN O 1.2.4/2020 Nabavka usluge rezervacije restorana i keteringa

 

Javne nabavke male vrednosti »

1.  CJN M 1.2.1  - Nabavka osiguranja vozila

 

2. CJN M 1.2.7/2020​ - Nabavka usluge čišćenja i održavanja poslovnog prostora

 

3. M 1.2.6/2020 - Nabavka usluge održavanja kopir aparata sa nabavkom tonera - ponovljeni postupak

 

4.  M 1.2.5/2020 - Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije

 

5. M 1.2.11/2020 Nabavka usluge iznajmljivanja vozila sa vozačem

 

6. M 1.2.6/2020 - Nabavka usluge održavanja kopir aparata sa nabavkom tonera

 

7. M 1.2.13/2020 – Nabavka usluge organizacije događaja za potrebe realizacije JICA projekta

 

8. M 1.2.9/2020 Nabavka usluge prevođenja i lekture

Otvoreni postupci »

1. JN O 1.2.11/2019 Izbor saradnika za pružanje usluge promocije i organizacije nastupa domaćih privrednih subjekata i domaće privrede na sajmovima u inostranstvu 

2. JN O 1.2.1/2019 Nabavka usluge rezervacije avio i drugih karata 

3. JN О 1.2.2/2019 Nabavka usluge rezervacije smeštaja na službenim putovanjima - ponovljeni postupak

4. JN O 1.2.1/2019 Nabavka usluge rezervacije avio i drugih karata 

5. JN О 1.2.2/2019 Nabavka usluge rezervacije smeštaja na službenim putovanjima

6. JN О 1.2.3/2019 Nabavka usluge rezervacije restorana i keteringa

Javne nabavke male vrednosti »

1. JN M 1.1.8/2019  Nabavka tonera za štampače

2. JM 1.1.10/2019 Nabavka mobilnih aparata

3. JN M 1.1.5/2019 Nabavka mobilnih aparata

4. JN M 1.1.7/2019 Nabavka licenci za računarske programe  

5. JN M 1.1.3/2019 Nabavka reklamnog i propagandnog materijala  

6. JN M 1.3.1/2019 Nabavka radova – nabavka i postavljanje laminata 

7. JN M 1.1.6/2019 Nabavka štampača i ostale računarske opreme

8. JN M 1.2.9/2019 Nabavka usluge štampanja - ponovljeni postupak

9. JN M 1.2.9/2019 Nabavka usluge štampanja

10. JN M 1.1.4/2019 Nabavka pneumatika i pružanje vulkanizerskih usluga  

11. JN M 1.2.4/2019 Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije 

12. JN M 1.1.4/2019 Nabavka rezervnih delova za vozila, održavanje vozila i vulkanizerske usluge 

13. JN M 1.2.6/2019 Nabavka usluge čišćenja i higijenskog održavanja poslovnog prostora 

14. JN M 1.2.14/2019 Nabavka usluge korišćenja baze finansijskih i kreditnih informacija 

15. JN M 1.2.12/2019​ Nabavka usluge iznajmljivanja vozila sa vozačem - ponovljeni postupak

16. JN  M 1.2.5/2019 Nabavka usluge održavanja kopir aparata sa nabavkom tonera 

17. JN  M 1.2.8/2019 Нabavka usluge arhiviranja i čuvanja arhivske građe

18. JN  M 1.2.16/2019 Nabavka usluge organizacije događaja za potrebe realizacije JICA projekta

19. JN M 1.2.12/2019​ Nabavka usluge iznajmljivanja vozila sa vozačem

20. JN M 1.2.10/2019​ Nabavka usluge prevođenja i lekture

Otvoreni postupci »

1. JN О 1.2.14/2018 Izbor saradnika za pružanje usluge promocije i organizacije nastupa domaćih privrednih subjekata i domaće privrede na sajmovima u inostranstvu

2. JN О 1.2.13/2018 Nabavka usluge rezervacije avio i drugih karata

3. JN О 1.2.11/2018 Izbor savetnika za pružanje usluge pripreme Programa razvoja lanaca lokalnih dobavljača multinacionalnih kompanija

4. JN О 1.2.2/2018 Nabavka usluge rezervacije smeštaja na službenim putovanjima

5. JN О 1.2.1/2018 Nabavka usluge rezervacije avio i drugih karata

Javne nabavke male vrednosti »

1. JN M 1.1.11/2018 Nabavka licenci 

2. JN M 1.1.10/2018 Nabavka računara i dodatne opreme 

3. JN M 1.1.9/2018 Nabavka mobilnih aparata 

4. JN M 1.2.12/2018 Nabavka usluge rezervacije restorana i keteringa

5. JN  M 1.1.3/2018 Nabavka licenci 

6. JN  M 1.2.10/2018 Nabavka usluge prevođenja i lekture

7. JN M 1.1.2/2018 Nabavka računara i dodatne opreme

8. JN M 1.1.1/2018 Nabavka mobilnih aparata - ponovljen postupak

9. JN M 1.1.1/2018 Nabavka mobilnih aparata

10. JN M 1.1.6/2018 Nabavka naftnih derivata za potrebe Razvojne agencije Srbije

11. JN M 1.1.4/2018 Nabavka UPS uređaja sa ugradnjom

12. JN M 1.1.8/2018 Nabavka pneumatika i pružanje vulkanizerskih usluga - ponovljeni postupak

13. JN M 1.2.9/2018 Nabavka usluge štampanja

14. JN M 1.1.7/2018 Nabavka reklamnog i propagandnog materijala

15. JN M 1.2.5/2018 Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije

16. JN M 1.2.7/2018 Usluga čišćenja i higijenskog održavanja poslovnog prostora 

17. JN M 1.1.8/2018 Nabavka rezervnih delova za vozila, održavanje vozila i vulkanizerske usluge 

18. JN M 1.1.5/2018 Nabavka naftnih derivata za potrebe projekta  - ponovljeni postupak

19. JN M 1.1.5/2018 Nabavka naftnih derivata za potrebe projekta

20. JN M 1.2.8/2018 Nabavka usluge arhiviranja i čuvanja arhivske građe

21. JN M 1.2.3/2018 Nabavka usluge rezervacije restorana i keteringa

22. JN M 1.2.6/2018 Nabavka usluge održavanja kopir aparata sa nabavkom tonera

23. JN M 1.2.4/2018 Nabavka usluge izrade promotivnog filma za potrebe USAID – PSD projekta

24. JN M 1.2.3./2018 Nabavka usluge rezervacije restorana i keteringa

Otvoreni postupci »

1. JN О 1.2.4/17 – Nabavka usluga turističkih agencija za organizaciju prevoza, smeštaja i restoranskih usluga

2. JN О 1.2.14/17 – Izbor strateškog partnera za promociju srpske privrede u inostranstvu ​ 

Javne nabavke male vrednosti »

1. JN M 1.2.9/17 Nabavka usluge evaluacije mentoring podrške za potrebe USAID – PSD projekta

2. JN M 1.2.8/2017 Nabavka usluga sprovođenja naprednih treninga za mlade i žene, korisnike grantova iz prve godine sprovođenja projekta za potrebe USAID - PSD projekta

3. JN M 1.2.15/2017 Nabavka usluge štampanja

4. JN M 1.1.4/2017 Nabavka licenci za računarske programe

5. JN M 1.2.17/17 Nabavka usluge prevođenja i lekture

6. JN M 1.1.3./2017 Nabavka računara potrebnih za sprovođenje USAID - PSD projekta

7. JN M 1.1.1./2017 Nabavka naftnih derivata

8. JN M 1.2.5/17 – Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije

9. JN M 1.1.2/17 Nabavka rezevrnih delova za vozila i odrzavanje vozila

10. JN M 1.1.3/17 Nabavka računara i računarske opreme 

11. JN M 1.2.1./17 Nabavka ugovora o delu – usluge računovođe za potrebe USAID – PSD projekta

12. JN M 1.2.2/17  - Nabavka ugovora o delu – usluge prevodioca za potrebe USAID – PSD projekta

13. JN M 1.2.3./17  - Nabavka usluge zakupa i posatvljanja reklamnih panoa (bolbord/skrol) ​ 

14. JN M 1.2.12/17 - Nabavka usluge održavanja kopir aparata sa nabavkom tonera​ ​ 

15. JN M 1.2.11/17 - Nabavka usluge organizacije događaja za potrebe USAID –PSD projekta​

16. JN M 1.2.13/17 - Nabavka usluge oglašavanja u dnevni listovima

Javne nabavke male vrednosti »

1. JN M 06/16  Usluga oglašavanja u štampi

 

2. JN M 02/16  Nabavka rezervnih delova za vozila i održavanje vozila

 

3. JN M 15/16 Usluga izrade i realizacije integrisanog komunikacijskog plana za promociju "Godine preduzetništva"

 

4. JN M 16/16 Usluga zakupa i postavljanja reklamnih panoa-bilborda za promociju "Godine preduzetništva"

 

5. JN M 08/16 Nabavka usluge mobilne telefonije

 

6. JN M 09/16 Nabavka ugovora o delu za usluge računovođe za potrebe USAID projekta

 

7. JN M 14/16 Nabavka usluge prevođenja

 

8. JN M 15/16-1 Nabavka usluge izrade i realizacije integrisanog komunikacijskog plana za promociju "Godine preduzetništva"


9. JN M 05/16 Nabavka usluge štampanja


10. JN M 3A/16 Nabavka reklamnog i propagadnog materijala

11. JN M 3/16 Nabavka računara, računarske opreme i licenci za računarske programe

12. JN M 3A/16 Nabavka reklamnog i propagadnog materijala