Dokumenti

Dokumenti

Zakoni

Podzakonski akti

Akti agencije

- Pravilnik o nabavkama unutar Razvojne agencije Srbije

Pravilnik o izmenama pravilnika o nabavkama unutar Razvojne agencije Srbije

- Godišnji izveštaj o radu za 2016. godinu

- Godišnji program rada za 2017. godinu

- Prva izmena Godišnjeg programa rada za 2017. godinu

- Druga izmena Godišnjeg programa rada za 2017. godinu

- Godišnji program rada za 2018. godinu

- Prve izmene i dopune Godišnjeg programa rada za 2018. godinu

- Godišnji program o dopunama Godišnjeg programa rada za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o dopunama godišnjeg programa rada RAS za 2019. godinu

Prečišćen tekst Godišnjeg programa rada Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu

Godišnji izveštaj o radu za 2018. godinu

Godišnji program o dopunama Godišnjeg programa rada za 2019. godinu (I)

- Godišnji program o dopunama Godišnjeg programa rada za 2019. godinu (II)

Godišnji program rada Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu - Prečišćen tekst

- Godišnji program rada Razvojne agencije Srbije za 2020. godinu 

- Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Razvojne agencije Srbije za 2020. godinu 

- Godišnji program rada Razvojne agencije Srbije za 2021. godinu 

 

Finansijski izveštaji

Finansijski planovi 

Finansijski plan RAS za 2017. godinu 

Finansijski plan RAS za 2017. godinu - izmene i dopune (1)

Finansijski plan RAS za 2017. godinu - izmene i dopune (2)

Finansijski plan RAS za 2018. godinu

Finansijski plan RAS za 2018. godinu - izmene i dopune (1)

Finansijski plan RAS za 2018. godinu - izmene i dopune (2)

Finansijski plan RAS za 2018. godinu - izmene i dopune (3)

Finansijski plan RAS za 2019. godinu

Finansijski plan RAS za 2019. godinu - izmene i dopune (1)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna finansijskog plana RAS za 2019. godinu

Finansijski plan RAS za 2019. godinu - izmene i dopune (2)

- Izmene i dopune finansijskog plana Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu - oktobar 2019. 

- Odluka o usvajanju IV izmene i dopune finansijskog plana  RAS 2019. 

- IV izmena i dopuna finansijskog plana Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu 

- Odluka o usvajanju finansijskog plana Razvojne agencije Srbije za 2020. godinu 

Finansijski plan Razvojne agencije Srbije za 2020. godinu

- Ostalo (2020)

- Druge izmene i dopune finansijskog plana Razvojne agencije Srbije za 2020. godinu 

- Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna FP RAS za 2020. godinu 

- Finansijski plan RAS za 2021. godinu 

 

Informator o radu

Informator o radu Razvojne agencije Srbije izrađen je u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“, br. 68/2010).

 

Kompletan dokument Informator o radu Razvojne agencije Srbije možete pogledati OVDE.