Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA)

PROJEKAT „USPOSTAVLЈANЈE I PROMOCIJA MENTORING USLUGE ZA MMSP U ZEMLЈAMA ZAPADNOG BALKANA,  FAZA 2, 2017-2020” KOJI RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE REALIZUJE SA JAPANSKOM AGENCIJOM ZA MEĐUNARODNU SARADNЈU

 

SARADNЈA SA JAPANSKOM AGENCIJOM ZA MEĐUNARODNU SARADNЈU I  RAZVOJ MENTORINGA

            Saradnja RAS i JICA započeta je kroz projekat podrške za MSPP koji je realizovala tadašnja Republička agencije za razvoj MSPP zajedno sa JICA. Mentoring je postao nova usluga u portofliju Republičke agencije i prepoznat je kao veoma zanimljiv i perspektivan koncept za srpska MSPP, pa je tehnička saradnja sa Japanom prepoznata kao izuzetna prilika da se ona unapredi.

            U skladu sa prethodnim podnet je i predlog projekta sedištu JICA-e u Tokiju koji je za cilj imao razvoj metodologije za mentoring i isti je odobren 2007. godine. „Projekat institucionalizacije mentoringa” (2008-2011) omogućio je testiranje nove šeme mentoringa 2010. godine, nakon čega je u 2011. godini započeta redovna implementacija na celoj teritoriji Republike Srbije.

            Informacije o šemi podrške kroz mentoring u Srbiji prešle su granice države i susedne zemlje, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, su izrazile nameru da uvedu šemu podrške kroz mentoring na osnovu modela koji je razvijen u Srbiji. Novi predlog projekta je odobren 2012. godine.  „Projekat uspostavljanja i promocije mentoring usluge za MSPP u zemljama Zapadnog Balkana, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori” (2013-2016) imao je za cilj unapređenje i promociju šeme mentoringa u Srbiji u njeno uspostavljanje i promociju u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

            U 2016. godini usledila je odluka  da  Razvojna agencija Srbije još jednom bude lider novog  projekta tehničke podrške sa JICA. „Projekat uspostavljanja i promocije mentoring usluge za MSPP u zemljama Zapadnog Balkana,  faza 2” (2017 -2020) odnosi se na zatvaranje ciklusa standardizovane usluge mentoringa u Srbiji, kao i nastavak transfera srpske ekspertize na polju mentoringa u BiH i Crnu Goru i Makedoniju  uz podršku japanskih eksperata

 

O MENTORINGU:

Mentoring je besplatna usluga koju mogu koristiti mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici (MMSPP), zadruge i klasteri. Sveobuhvatna podrška korisnicima (u trajanju od 25 do 50 sati) kroz individualni pristup u samoj kompaniji. Proces mentoringa odvija se po metodologiji Razvojne agencije Srbije (RAS), razvijenoj u dugogodišnjoj saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Korisnik uz pomoć mentoringa razvija i sprovodi akcioni plan koji ima za cilj poboljšanje poslovnih rezultata.

Do sada je uslugu mentorstva u Srbiji koristilo oko 2.000 korisnika. Prema podacima, u tim privrednim subjektima zabeleženo je kumulativno povećanje poslovne dobiti za 15% u odnosu na prethodnu godinu.

 

Usluge koje pruža mentoring:

 • Dijagnostikovanje stanja, kako bi se razumela trenutna situacija u preduzeću;
 • Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti, planova ili projekata kako bi se dostigli poslovni ciljevi;
 • Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
 • Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP i zadruge;
 • Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
 • Pomoć pri implementaciji „KAIZEN” poslovanja;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
 • Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija
 • Konsalting;
 • Obuke;
 • Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.

Promotivni video materijal možete pogledati OVDE.

Brošuru Mentoring 2019 možete preuzeti OVDE.

 

KONTAKT:

Ana Žegarac

Koordinator projekta

ana.zegarac@ras.gov.rs

Srđan Beljan

Menadžer projekta

srdjan.beljan@ras.gov.rs