Obaveštenja

Obaveštenja


 

Dana 1. jula 2020. godine

 

U skladu sa članom 78. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.glasnik RS“, broj 18/2016 i 95/2018- autentično tumačenje), a kako nijedan drugi način dostavljanja nije bio moguć, Razvojna agencija Srbije pristupa javnom dostavljanju, odnosno javnom objavljivanju obaveštenja o raskidu sledećih ugovora:

 

  • Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja, zaključenog sa korisnikom Privredna komora Zelene Srbije, broj ugovora 1-05-401-1077/2017;
  • Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja, zaključenog sa korisnikom Privredna komora Zelene Srbije, broj ugovora 1-05-401-1080/2017;
  • Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja, zaključenog sa korisnikom Udruženje „Zelena eko planeta“, broj ugovora 1-05-401-1081/2017.

 

Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada su obaveštenja objavljena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli Agencije.

 

Prateća dokumentacija:

  1. PK Zelene Srbije - Zeleni poslovi - Obaveštenje o raskidu ugovora
  2. PK Zelene Srbije - hrono kamp - Obaveštenje o raskidu ugovora
  3. Zelena eko planeta - Obaveštenje o raskidu ugovora