Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија

Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија

 

Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија (МНК) је вишегодишњи програм који Развојна агенција Србије спроводи како би привредним друштвима пружила подршку да унапреде знања, побољшају пословне перформансе, прошире пословање на нова тржишта и успоставе сарадњу са мултинационалним компанијама (МНК) и њиховим добављачима.

Циљ је да се привредним субјектима из таргетираних сектора пружи стручна и финансијска подршка за унапређење пословања како би се укључили у међународне ланце вредности. Покретањем овог програма РАС се определио да креира оквир за успостављање комерцијалних односа МНК и домаћих привредних друштава, а у циљу остваривања боље интеграције страних улагача у локални економски систем.

Програм је базиран на најбољим искуствима имплементације сличних активности у земљама Западне и Централне Европе и континуирано се унапређује уз подршку Светске банке (Међународне финансијске корпорације – IFC).

 

Успешности реализације Програма додатно доприноси и подршка мултинационалних компанија које послују у Републици Србије, а чији представници су активни чланови Саветодавног одбора.

 

Програм је намењен произвођачима у сектору аутомобилске индустрије, уређаји и компоненте за аутомобилску индустрију (пластика, гума, машине и опрема) као и производњи етикета/бар кодова за потребе аутомобилске индустрије, сектору обраде метала, потом произвођачима машина и опреме за друге намене, сектору гуме и пластике, произвођачима кућних апарата и делова кућних апарата, као и сектору електричних и електронских система и елемената електричних и електронских система.

 

 

Програмом се суфинансирају следеће групе активности:

1. улагање у метеријалну имовину:

 • куповина и инсталација производне и процесне опреме високих перформанси,
 • куповина опреме за улазну контролу сировина, међуфазну контролу квалитета производње у току и квалитета готових производа,
 • куповина неопходног специфичног новог алата или прибора,
 • куповина и инсталација аутономних робота са способношћу учења и кобота
 • унапређење просторног капацитета

2. улагање у нематаријалну имовину:

 • сертификација система квалитета
 • израда и имплементација софтверских решења

3. консултантска подршка:

 • за оптимизацију производних и пословних процеса
 • за увођење или унапређење корпоративног управљања
 • за укључивање тј. увођење правила, процедура и извештавања у вези са ESG факторима
 • за припрему која претходи спровођењу теренског увида у пословне перформансе од стране МНК или увођења система квалитета према захтевима стандарда који су специфични за ланце вредности у смислу овог Програма
 • за припрему плана пословног развоја
 • за усклађивање са захтевима зелене индустрије

4. подршка за успостављање сарадње са МНК:

 • трошкови теренског увида у пословне перформансе
 • трошкови годишњег улиставања на референтне интерактивне платформе
 • трошкови самосталног излагања на на међународном сајму добављача
 • трошкови плаћања премије осигурања од опште одговорности за штету, односно осигурање од одговорности из делатности за штету причињену трећим лицима и/или осигурања од одговорности за производе и/или осигурања од повлачења

 

Досадашње активности и резултати Програма

С обзиром на то да Програм улази у четврту годину имплементације извршена је анализа ефеката учешћа Корисника јавног позива из 2019. године. Анализа је показала да су корисници Програма остварили боље пословне резултате у односу на контролну групу, по свим димензијама које су посматране. Корисници Програма су остварили значајне позитивне ефекте у свом пословању и исти су се показали већ у првој години имплементације. Не само да су успели да сачувају радна места и одрже добре пословне резултате у једном од најтежих периода за пословање у последњих 20 година,  већ су успели и да побољшају своју тржишну позицију код МНК на домаћем тржишту, уз истовремено очување позиције код иностраних партнера. Све наведено је резултат и добро испланираних и спроведених инвестиција, повезивања са МНК на домаћем и страном тржишту, унапређења квалитета пословања и елемената корпоративног управљања код самих корисника Програма.

Јавни позив у 2022. години је отворен до 24. јануара 2023. године.

 

Отворени јавни позиви доступни су ОВДЕ.