Програм стандардизованог сета услуга за микро,мала и средња предузећа и предузетнике

Акредитоване регионалне развојне агенције реализују стандардизовани сет услуга који чини пет група услуга: информације, обуке, саветодавне услуге, менторинг и промоције.

Општи циљ је подршка расту и развоју микро, малих и средњих предузећа и предузетника, задруга и кластера кроз унапређење доступности, обима и квалитета услуга подршке за њихово пословање. За потенцијална и постојећа микро, мала и средња предузећа и предузетнике, задруге и кластере услуге из овог програма су бесплатне.

Услуге које се пружају

Информације

Регионалне развојне агенције пружају информације у вези са:

 1. започињањем пословања и тестирањем пословне идеје;
 2. националним и међународним програмима за подршку предузетништву;
 3. доступним изворима финансирања (домаћим и страним);
 4. правним прописима и обавезама, порезима и таксама;
 5. подршком коју могу добити кроз програм „Европска мрежа предузетништва” (ЕЕН мрежа) - услови за извоз на инострано тржиште, техничка правила и технички стандарди, пренос технологија и знања, пословно повезивање и др;
 6. пословним удруживањем МСПП – оснивање и рад кластера, пословних удружења и задруга;
 7. иновацијама, заштитом интелектуалне својине;
 8. стандардима квалитета;
 9. проналажењем пословних партнера;
 10. специјализованим услугама – упућивање на специјализоване пружаоце услуга;
 11. пословним и иновативним инкубаторима;
 12. пословањем сектора МСПП, задруга и кластера.

Обуке

1) Обавезне

- обука за почетнике у пословању;

- припрема пословног плана и пословање са банкама;

- финансијско управљање;

- извоз – за оне који први пут извозе;

- маркетинг и продаја;

2) Опционе

- преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање;

- електронско пословање;

- иновације;

- припрема за Јединствено европско тржиште;

- информационе технологије и пословање;

- инвестициона спремност.

Саветодавне услуге које развојне агенције могу да пруже су:

 1. помоћ при изради пословног плана при пријави за старт уп кредите за почетнике код Фонда за развој Републике Србије и за субвенције за самозапошљавање код Националне службе за запошљавање;
 2. помоћ при изради пословног плана при пријави за остале кредите код Фонда за развој Републике Србије и за расположиве кредитне линије Гаранцијског фонда Војводине;
 3. подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке предузетништву које спроводе Министарство привреде и Развојна агенција;
 4. подршка при регистрацији и оснивању привредног субјекта или задруге.

Менторинг

Процес менторинга представља стручну помоћ коју у дужем временском периоду стручно лице – ментор пружа привредном субјекту. У зависности од потребе привредног субјекта, ментор може да алоцира до 50 сати на један привредни субјект.

Промоције

Акредитоване регионалне развојне агенције организују и учествују у промотивним активностима које се односе на промоцију предузетништва и различитих програма подршке МСПП.

Листу Акредитованих регионалних развојих агенција погледајте ОВДЕ.