Јавни конкурси

 

1.Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено време, за радно место сарадник за инвестиције – ЈЕДНО ЛИЦЕ у Сектору за стратешка улагања, Одељењу за реализацију стратешких улагања

 1. Оглас за јавни конкурс
 2. Образац пријаве за радно место сарадник за инвестиције

3. Материјал за припрему кандидата за тестирање - закони и уредба:

2. Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено време, за радно место вишег саветника за инвестиције и вишег сарадника за инвестиције – ДВА ЛИЦА у Сектору за стратешка улагања, Одељењу за реализацију стратешких улагања

 1. Оглас за јавни конкурс 
 2. Образац пријаве за радно место виши сарадник за инвестиције 
 3. Образац пријаве за радно место виши саветник за инвестиције
 4. Материјал за припрему кандидата за тестирање - закони и уредба:

 

3. Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено време, за радно место виши сарадник за инвестиције у Сектору за стратешка улагања, Одељењу  за реализацију стратешких улагања - ДВА лица

 

 1. Оглас за јавни конкурс
 2. Образац пријаве за радно место виши сарадник за инвестиције 

       3. Материјал за припрему кандидата за тестирање - закони и уредба:

 

4. Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено време, за радно место вишег саветника за инвестиције и вишег сарадника за инвестиције у Сектору за стратешка улагања, Одељењу за реализацију стратешких улагања

 

 1. Оглас за јавни конкурс
 2. Образац пријаве за радно место: виши саветник за инвестицијe
 3.  Образац пријаве за радно место: виши сарадник за инвестиције
   
 4. Материјал за припрему кандидата за тестирање - закони и уредба: