Јавни конкурси

 

1. Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено време, за радно место вишег саветника за инвестиције и вишег сарадника за инвестиције у Сектору за стратешка улагања, Одељењу за реализацију стратешких улагања

 

  1. Оглас за јавни конкурс
  2. Образац пријаве за радно место: виши саветник за инвестицијe
  3.  Образац пријаве за радно место: виши сарадник за инвестиције
     
  4. Материјал за припрему кандидата за теститрање - закони и уредба: