VESTI

Сарадња на унапређењу истраживачко-развојне инфраструктуре

Nov 17, 2017

БЕОГРАД – 17. новембра, 2017. године - Први састанак Националне експертске групе (НЕГ) у оквиру пројекта Учвршћивање изврсне истраживачке инфраструктуре у дунавском региону (RI2integrate), одржан је данас у Развојној агенцији Србије.

 

Национална експертска група (НЕГ) окупила је представнике академске заједнице, научних и струковних организација и удружења.

 

Након представљања пројекта, уследила је дискусија на тему актуелног стања о истраживачко-развојној инфраструктури, сарадњи са ММСП и могућностима за даље унапређење. Препозната је потреба за заједничком сарадњом и дефинисани су даљи кораци рада НЕГ.

 

Пројекат “RI2integrate” је део Транснационалног програма Дунав, у чијој реализацији као партнер из Србије учествује Развојна агенција Србије.

 

Основни циљ пројекта је истраживање потенцијала за економски развој и унапређење интеграције функционисања инвестиционих пројеката Европске уније за развој истраживачко-развојне инфраструктуре, а кроз реализацију иновативних инструмената за учење јавних политика о макрорегионалном учвршћивању ове инфраструктуре у Дунавском региону.

 

Учвршћивање истраживачке инфраструктуре се наслања на три основна стуба - развој пословног екосистема за ММСП, јавна набавка иновативних решења уз учешће владе у циљу подстицања иновација и укључивање шире заједнице путем дисеминације.

 

Корисници услуга и тзв. циљне групе су високообразовне и истраживачке институције, микро, мала и средња предузећа, студенти (средња школа и универзитет), организације за пословну подршку и националне, регионалне и локалне јавне институције.

 

У реализацији пројекта, који траје до јуна 2019. године, учествује укупно 17 партнера из: Мађарске, Румуније, Чешке, Аустрије, Хрватске, Словеније, Словачке И Србије.