Support Program To Development Of Innovative Clusters

Opšti cilj Programa jeste povećanje produktivnosti i konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika povezivanjem u klastere, kao i jačanje saradnje mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa naučno-istraživačkim organizacijama.  

Klasteri su pravna lica, geografske koncentracije međusobno povezanih preduzeća, specijalizovanih dobavljača, pružaoca usluga, preduzeća u povezanim sektorima i povezanih institucija u područjima u kojima međusobno konkurišu, ali i sarađuju.  

Projektne aktivnosti koje su predmet finansiranja su:

  • Troškovi izrade i/ili realizacije zajedničkih inovativnih projekata koji se odnose na razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda, procesa ili usluga;
  • Troškovi izrade i ispitivanje prototipa i novog dizajna proizvoda i ambalaže, uvođenje i testiranje novog procesa proizvodnje;
  • Sajmske aktivnosti klaster organizacije.