Инвестирајте у Србији

Инвестиције

Република Србија је, према извештају „IBM Глобални трендови локација 2019“, и трећу годину заредом светски лидер по броју отворених радних места кроз пројекте страних директних улагања (СДИ) у 2018. години ,а посматрано према броју становника.

У 2019. години потписана су чак 40 инвестициона уговора, којима је предвиђено отварање преко 12 хиљада радних места. Док је у првих шест месеци 2020. године, склопљено 19 уговора о инвестирајну, вредности око 1.1 милијарду евра који би требало да обезбеде посао за 4.182 људи.

Домаћим и страним компанијама у Републици Србији на располагању су, под једнаким условима, новчани подстицаји за директна улагања.

Прочитај више

Подршка МСП

Са јединственим сетом програма подршке привреди, односно микро, малим и средњим предузец́има и предузетницима, Развојна агенција Србије је поуздан партнер привреде и активни учесник у унапређивању пословног амбијента у земљи.

РАС креира и спроводи програме подршке сектору МСП самостално, али и у сарадњи са другим институцијама и релевантнима организацијама, како у земљи тако и у свету, константно ослушкујући потребе компанија и привреде, као и кретања на тржишту.

Прочитај више

Међународна сарадња

Сектор за међународну сарадњу РАС успоставља и унапређује сарадњу са свим релевантним међународним и регионалним институцијама, амбасадама, економским представништвима и сродним агенцијама и институцијама.

Кроз овај сектор РАС учествује у раду националних и међународних тела и организација, извештава по националним и међународним програмским и стратешким документима и активно учествује у пројектима међународне развојне помоћи, кандидовању пројеката при донаторским организацијма и идентификацији потреба, планирању, предлагању и реализацији пројеката из области међународне сарадње.

Резултати рада огледају се у дугогодишњој сарадњи и бројним успешним пројектима са најеминентнијим организацијама и агенцијама за међународну сарадњу, попут USAID, JICA; SECO и другим.

Прочитај више

Регионални развој

Регионални развој и регионална сарадња неизоставан су део сваке јаке привреде и даљег економског развоја.

РАС успоставља и одржава сарадњу са субјектима регионалног развоја са циљем унапређења локалног и регионалног развоја кроз јачање међуинституционалне сарадње и капацитета институција.

Прочитај више

База добављача

РАС база добављача омогућава компанијама да детаљно представе своју делатност и производни програм потенцијалним домаћим и међународним купцима и инвеститорима са којима Развојна агенција Србије има сталну сарадњу.

Прочитај више

Инвестирајте у Србију

Република Србија је, према извештају „IBM Глобални трендови локација 2019“, и трећу годину заредом светски лидер по броју отворених радних места кроз пројекте страних директних улагања (СДИ) у 2018. години ,а посматрано према броју становника.

У 2019. години потписана су чак 40 инвестициона уговора, којима је предвиђено отварање преко 12 хиљада радних места. Док је у првих шест месеци 2020. године, склопљено 19 уговора о инвестирајну, вредности око 1.1 милијарду евра који би требало да обезбеде посао за 4.182 људи.

Домаћим и страним компанијама у Републици Србији на располагању су, под једнаким условима, новчани подстицаји за директна улагања.

Прочитај више

Са јединственим сетом програма подршке привреди, односно микро, малим и средњим предузец́има и предузетницима, Развојна агенција Србије је поуздан партнер привреде и активни учесник у унапређивању пословног амбијента у земљи.

РАС креира и спроводи програме подршке сектору МСП самостално, али и у сарадњи са другим институцијама и релевантнима организацијама, како у земљи тако и у свету, константно ослушкујући потребе компанија и привреде, као и кретања на тржишту.

Прочитај више

Сектор за међународну сарадњу РАС успоставља и унапређује сарадњу са свим релевантним међународним и регионалним институцијама, амбасадама, економским представништвима и сродним агенцијама и институцијама.

Кроз овај сектор РАС учествује у раду националних и међународних тела и организација, извештава по националним и међународним програмским и стратешким документима и активно учествује у пројектима међународне развојне помоћи, кандидовању пројеката при донаторским организацијма и идентификацији потреба, планирању, предлагању и реализацији пројеката из области међународне сарадње.

Резултати рада огледају се у дугогодишњој сарадњи и бројним успешним пројектима са најеминентнијим организацијама и агенцијама за међународну сарадњу, попут USAID, JICA; SECO и другим.

Прочитај више

Регионални развој и регионална сарадња неизоставан су део сваке јаке привреде и даљег економског развоја.

РАС успоставља и одржава сарадњу са субјектима регионалног развоја са циљем унапређења локалног и регионалног развоја кроз јачање међуинституционалне сарадње и капацитета институција.

Прочитај више

РАС база добављача омогућава компанијама да детаљно представе своју делатност и производни програм потенцијалним домаћим и међународним купцима и инвеститорима са којима Развојна агенција Србије има сталну сарадњу.

Прочитај више

Успешне приче

  23/11

  РАС покренуо Програм подршке добављачима „DM drogerie markt“ селектованим у пројекту „dm инкубатор“


  Детаљније
  18/11

  РАС НА КОНФЕРЕНЦИЈИ RE-SET SUMMIT ЕКОНОМИЈА


  Детаљније
  10/11

  TECHNOLOGY FORUM - Међународни пословни сусрети за ICТ сектор


  Детаљније