Кратки водич кроз ESG

Кратки водич кроз ESG

 

У пословном свету све се већи значај придаје питањима одрживости, друштвеној одговорности и добром управљању. Концепт ESG (Environment, Social, Governance) постао је кључан оквир за процену и управљање тим питањима.

Овај водич истражује основе ESG и објашњава због чега је прихватање овог концепта важно за предузећа данас. Разматрају се предности интеграције ESG у пословну стратегију, као и различити алати и приступи који могу да помогну организацијама да остваре своје циљеве одрживости. Овај водич такође пружа и преглед релевантних прописа и директива Европске уније (ЕУ) који се односе на ESG, као и савете из праксе.

Кренимо заједно на пут одрживости и одговорног пословања.

 

Водич кроз ESG могуће је преузети ОВДЕ.