Пројекти

Пројекти

 

Развојна агенција Србије у оквиру својих активности, а сходно дугогодишњем искуству и постигнутим резултатима нашег тима, континуирано ради на унапређењу постојећих и успостављању нових партнерстава са домаћим и организацијама у иностранству, подршци и спровођењу бројних међународних пројеката, као и реализацији пројеката како из сопственог порфолија, тако и портфолија Министарства привреде и других релевантних институција.

Заједнички циљ свих програма и пројеката је подршка расту и развоју, и јачање капацитета привреде Републике Србије. Реализујући пројекте РАС пружа подршку привредним субјектима и осталим привредним чиниоцима како би били конкурентнији на тржишту, како би се оснажила пословна инфраструктура, помогле и подстакле компаније у изласку на међународна тржишта и остваривању извоза, и подстакао трансфер знања, иновација и технологија.
 


 

Актуелни пројекти и сарадње:

Европска мрежа предузетништва (ЕЕН)

Јапанска агенција  за међународну сарадњу (JICA)

Швајцарски програм подршке за промоцију извоза (SIPPO)

дм Инкубатор