Наше услуге

Развојна агенција Србије (РАС) је агенција Владе Републике Србије, основана 11. јануара, 2016. године, на основу Закона о улагањима, којим су угашене Агенција за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА) и Национална агенција за регионални развој (НАРР).

Основна делатност РАС је подршка микро, малим и средњим предузећима и предузетницима у циљу оснаживања привреде Србије, подршка директним улагањима и промоцији извоза, подизање угледа Србије и регионални развој.

Како би се сви делови Србије развијали равномерно, РАС у својој мрежи има 16 акредитованих регионалних развојних агенција (АРРА) и то у: Београду, Новом Саду, Суботици, Зрењанину, Панчеву, Руми, Пожаревцу, Лозници, Крагујевцу, Зајечару, Ужицу, Краљеву, Крушевцу, Нишу, Новом Пазару, Лесковцу, и са њима интезивно сарађује при реализацији програма.

У оквиру свог деловања РАС блиско сарађује са како са домаћим, тако и са највећим међународним институцијама и организацијама и имплементира најбоље примере из праксе.

Мисија РАС је оснаживање и информисање привредника о аплицирању за програме подршке, сарадња са државним институцијама у креирању економске политике, сарадња са удружењима привредника у циљу побољшања привредног амбијента.

Такође, РАС помаже локалним самоуправама при подизању капацитета усмерених ка економском развоју, како би квалитетније и ефикасније пружили потребну подршку предузетницима, али и аплицирали за средства европских и других фондова у циљу регионалног и локалног развоја.

Дугорочни циљ активности РАС је равномерни развој Србије и позиционирање земље као економског лидера региона.

РАС је у 2016. години забележио значајне резултате: реализовано је 22 инвестициона уговора који ће у донети 236,8 милиона евра инвестиција и отворити више од 16.000 радних места, што је рекорд у последњих десет година; док је кроз програме подршке намењене сектору микро, малих и средњих предузећа и предузетника подржао више од 1.100 пројеката са око 900 милиона динара.

 

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА 

 

Развојна агенција Србије је модерна агенција, кључни партнер адиминистрацији на свим нивоима у конципирању и спровођењу развојних политика, као и приватном сектору кроз подршку реализацији инвестиционих пројеката, упапређењу конкурентности и ширењу пословања на страна тржишта, кроз испуњавање захтева и очекивања корисника и осталих заинтересованих страна.

 

Циљ рада Развојне агенције Србије је:

 • Обезбеђивањс поуздане услуге домаћим и страним улагачима, уз највиши ниво поузданости, поверења и предвидљивости;
 • Пружање подршке активностима које ће материјално допринети способностима српских привредних друштава, а посебно у области све већег броја локалних добављача за мултинационалне компаније (МНК), интернационализације српског приватног бизниса и привлачења инвестиционих пројеката са већим утицајем на привреду Републике Србије;
 • Подршка извозу и новим инвестицијама
 • Пружање стручне подршке малим и средњим предузећима, предузетницима, занатлијама и другим привредним субјектима за потребе њиховог и регионалног развоја;
 • Обављање послова координирања рада регионалних развојних агенција;
 • Изградња институција и капацитета, као и послова међународне и међурегионалне сарадње, јачањем партнерских односа са свим релевантним факторима у земљи и свсту;
 • Обезбеђивање услова за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из европских фондова, донација и других облика развојне помоћи;
 • Стална обука кадрова и изградња компетентних људских ресурса;
 • Задовољство корисника, кроз стално побољшање квалитета услуга и рада.

 

У свом раду Развојна агенција Србије придржава се следећих принципа:

 • Отвореност - за домаће и стране привреднике,
 • Професионалност - у обављању послова из делокруга рада,
 • Партнерство - кроз блиску сарадњу са заинтересованим странама,
 • Конзистентност - са приоритетима Владе Републике Србије,
 • Прилагодљивост - променама и економским изазовима,
 • Организација знања - кроз континуитет и транспарентност,
 • Одговорност - у програмирању и управљању развојним програмима.

 

Политика квалитета представља основ за успостављање циљева квалитета и усмерава Развојну агенцију Србије у напорима за стално побољшање рада, у складу са делокругом послова који су дефинисани важећим законским прописима.

Руководство и запослени привржени су оваквој политици квалитета, придржавају се њених одредаба, повремено је преиспитују и усклађују са интересима корисника и друштва. 

Документ можете преузети: ОВДЕ