Наше услуге

Развојна агенција Србије (РАС) је агенција Владе Републике Србије, основана 11. јануара, 2016. године, на основу Закона о улагањима, којим су угашене Агенција за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА) и Национална агенција за регионални развој (НАРР).

Основна делатност РАС је подршка микро, малим и средњим предузећима и предузетницима у циљу оснаживања привреде Србије, подршка директним улагањима и промоцији извоза, подизање угледа Србије и регионални развој.

Како би се сви делови Србије развијали равномерно, РАС у својој мрежи има 16 акредитованих регионалних развојних агенција (АРРА) и то у: Београду, Новом Саду, Суботици, Зрењанину, Панчеву, Руми, Пожаревцу, Лозници, Крагујевцу, Зајечару, Ужицу, Краљеву, Крушевцу, Нишу, Новом Пазару, Лесковцу, и са њима интезивно сарађује при реализацији програма.

У оквиру свог деловања РАС блиско сарађује са како са домаћим, тако и са највећим међународним институцијама и организацијама и имплементира најбоље примере из праксе.

Мисија РАС је оснаживање и информисање привредника о аплицирању за програме подршке, сарадња са државним институцијама у креирању економске политике, сарадња са удружењима привредника у циљу побољшања привредног амбијента.

Такође, РАС помаже локалним самоуправама при подизању капацитета усмерених ка економском развоју, како би квалитетније и ефикасније пружили потребну подршку предузетницима, али и аплицирали за средства европских и других фондова у циљу регионалног и локалног развоја.

Дугорочни циљ активности РАС је равномерни развој Србије и позиционирање земље као економског лидера региона.

РАС је у 2016. години забележио значајне резултате: реализовано је 22 инвестициона уговора који ће у донети 236,8 милиона евра инвестиција и отворити више од 16.000 радних места, што је рекорд у последњих десет година; док је кроз програме подршке намењене сектору микро, малих и средњих предузећа и предузетника подржао више од 1.100 пројеката са око 900 милиона динара.