Наше услуге

 

Развојна агенција Србије (РАС) је агенција Владе Републике Србије, основана 11. јануара, 2016. године, на основу Закона о улагањима, којим су угашене Агенција за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА) и Национална агенција за регионални развој (НАРР).

РАС је владина организација која нуди широк спектар услуга, укључујући подршку директним улагањима, подстицај конкурентности  и промоцију извоза, као и спровођење пројеката који имају за циљ да побољшају репутацију и углед Србије и позитивно утичу на економски и регионални развој.

Са јединственим сетом програма подршке микро, малим и средњим предузећима и предузетницима, као и домаћим и страним инвеститорима који желе да оснују или прошире своје пословање у Србији, РАС настоји да унапреди  положај Србије у региону и широм света.

РАС функционише као поуздан партнер, како за домаће, тако и за међународне компаније са јединственим циљем да изгради снажну и одрживу економију и побољша квалитет живота људи у Србији.

Да би се сви делови Србије равномерно развијали, РАС у својој мрежи има 16 акредитованих регионалних развојних агенција (АРРА), и то: у Београду, Новом Саду, Суботици, Зрењанину, Панчеву, Руми, Пожаревцу, Лозници, Kрагујевцу, Зајечару, Ужицу, Kраљево, Kрушевац, Ниш, Нови Пазар, Лесковац и РАС интензивно сарађују са њима у спровођењу програма. 

О значајним резултатима рада РАС-а говоре статистички подаци за последње две године. Република Србија привукла је 107 пројеката директних страних инвестиција у 2018. години и тиме је позиционирана на првом месту у свету по гринфилд ФДИ Индексу 2019, а то је уједно чини и лидером у региону Западног Балкана по броју гринфилд инвестиционих пројеката.

У  2020. години потписано су 22 уговора, вредности око 1.6 милијарду евра и којима је предвиђено 5.906 нових радних места. Док је у 2021. години склопљено 50 уговора о подстицању улагања којима је предвиђено улагање од 633.7 милиона евра и отварање 8.721 радно место. 

 

 

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА 

 

Развојна агенција Србије успешно је имплементирала Систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима међународног стандарда ISО 9001:2015. 

Развојна агенција Србије је модерна агенција, кључни партнер адиминистрацији на свим нивоима у конципирању и спровођењу развојних политика, као и приватном сектору кроз подршку реализацији инвестиционих пројеката, упапређењу конкурентности и ширењу пословања на страна тржишта, кроз испуњавање захтева и очекивања корисника и осталих заинтересованих страна.

 

Циљ рада Развојне агенције Србије је:

 • Обезбеђивањс поуздане услуге домаћим и страним улагачима, уз највиши ниво поузданости, поверења и предвидљивости;
 • Пружање подршке активностима које ће материјално допринети способностима српских привредних друштава, а посебно у области све већег броја локалних добављача за мултинационалне компаније (МНК), интернационализације српског приватног бизниса и привлачења инвестиционих пројеката са већим утицајем на привреду Републике Србије;
 • Подршка извозу и новим инвестицијама
 • Пружање стручне подршке малим и средњим предузећима, предузетницима, занатлијама и другим привредним субјектима за потребе њиховог и регионалног развоја;
 • Обављање послова координирања рада регионалних развојних агенција;
 • Изградња институција и капацитета, као и послова међународне и међурегионалне сарадње, јачањем партнерских односа са свим релевантним факторима у земљи и свсту;
 • Обезбеђивање услова за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из европских фондова, донација и других облика развојне помоћи;
 • Стална обука кадрова и изградња компетентних људских ресурса;
 • Задовољство корисника, кроз стално побољшање квалитета услуга и рада.

 

У свом раду Развојна агенција Србије придржава се следећих принципа:

 • Отвореност - за домаће и стране привреднике,
 • Професионалност - у обављању послова из делокруга рада,
 • Партнерство - кроз блиску сарадњу са заинтересованим странама,
 • Конзистентност - са приоритетима Владе Републике Србије,
 • Прилагодљивост - променама и економским изазовима,
 • Организација знања - кроз континуитет и транспарентност,
 • Одговорност - у програмирању и управљању развојним програмима.

 

Политика квалитета представља основ за успостављање циљева квалитета и усмерава Развојну агенцију Србије у напорима за стално побољшање рада, у складу са делокругом послова који су дефинисани важећим законским прописима.

Руководство и запослени привржени су оваквој политици квалитета, придржавају се њених одредаба, повремено је преиспитују и усклађују са интересима корисника и друштва. 

Политика квалитета РАС

Сертификат ISO 9001:2015