Program standardizovanog seta usluga za mikro,mala i srednja preduzeća i preduzetnike

 

PROGRAM STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2020. GODINI

 

 

Standardizovani set usluga koji se sprovodi preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, u smislu ovog programa, predstavlja šest grupa standardizovanih usluga, i to: informacije; obuke; savetodavne usluge; mentoring; promocije; terenska kontrola u okviru

Opšti cilj je podrška rastu i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (MSPP), zadruga i klastera kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga podrške za njihovo poslovanje. Za potencijalna i postojeća mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike, zadruge i klastere usluge iz ovog programa su besplatne.

 

Informacije

1) Pružanje osnovnih informacija postojećim i potencijalnim MSPP zadrugama i klasterima neophodnih za započinjanje i/ili razvoj poslovanja.

 

Obuke

Obavezan modul obuke:

1) Obuka za početnike u poslovanju (u trajanju od dva dana);

 

Opcioni moduli obuka:

1) priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama i investiciona spremnost (u trajanju od dva dana);

2) finansijsko upravljanje (u trajanju od dva dana);

3) izvoz - za one koji prvi put izvoze (u trajanju od dva dana);

4) marketing i prodaja (u trajanju od jednog dana);

5) elektronsko poslovanje i informacione tehnologije u poslovanju (u trajanju od jednog dana);

6) pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje (u trajanju od dva dana);

7) inovacije (u trajanju od jednog dana);

8) priprema za Jedinstveno evropsko tržište (u trajanju od jednog dana);

9) učešće MSPP u javnim nabavkama (u trajanju od jednog dana).

 

Savetodavne usluge

Savetodavne usluge koje ARRA pružaju u okviru ovog programa su:

1) pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za startap kredite za početnike kod Fonda za razvoj;

2) pomoć pri izradi poslovnog plana za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje;

3) pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za ostale kredite kod Fonda za razvoj, i za raspoložive kreditne linije Garancijskog fonda AP Vojvodine;

4) podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo i Razvojna agencija;

5) savetodavne usluge kod započinjanja poslovanja (podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta ili zadruge, pomoć u vezi sa planiranjem poslovanja - razvoj poslovne ideje ili tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora);

6) savetodavne usluge za razvoj poslovanja (tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora, podrška u poslovnom povezivanju i umrežavanju).

 

Mentoring

Proces mentoringa predstavlja stručnu pomoć koju u dužem vremenskom periodu stručno lice - mentor pruža privrednom subjektu.

U zavisnosti od potrebe privrednog subjekta mentor može da alocira od 25 do 50 sati na jedan privredni subjekt.

Korisnici mentoringa mogu biti MMSP i zadruge koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

 

Promocija

Promotivna aktivnost podrazumeva organizovanje događaja i to: radionica, info dana ili drugog javnog skupa na kome se promovišu teme iz oblasti preduzetništva.

 

Terenska kontrola

Terenska kontrola u okviru: Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju, Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte, Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz podršku investicijama, Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme koje Ministarstvo privrede sprovodi sa Fondom za razvoj i Razvojnom agencijom.

 

Listu Akreditovanih regionalnih razvojih agencija pogledajte OVDE.