Naše usluge

Razvojna agencija Srbije (RAS) je agencija Vlade Republike Srbije, osnovana 11. januara, 2016. godine, na osnovu Zakona o ulaganjima, kojim su ugašene Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) i Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR).

Osnovna delatnost RAS je podrška mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u cilju osnaživanja privrede Srbije, podrška direktnim ulaganjima i promociji izvoza, podizanje ugleda Srbije i regionalni razvoj.

Kako bi se svi delovi Srbije razvijali ravnomerno, RAS u svojoj mreži ima 16 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA) i to u: Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Pančevu, Rumi, Požarevcu, Loznici, Kragujevcu, Zaječaru, Užicu, Kraljevu, Kruševcu, Nišu, Novom Pazaru, Leskovcu, i sa njima intezivno sarađuje pri realizaciji programa.

U okviru svog delovanja RAS blisko sarađuje sa kako sa domaćim, tako i sa najvećim međunarodnim institucijama i organizacijama i implementira najbolje primere iz prakse.

Misija RAS je osnaživanje i informisanje privrednika o apliciranju za programe podrške, saradnja sa državnim institucijama u kreiranju ekonomske politike, saradnja sa udruženjima privrednika u cilju poboljšanja privrednog ambijenta.

Takođe, RAS pomaže lokalnim samoupravama pri podizanju kapaciteta usmerenih ka ekonomskom razvoju, kako bi kvalitetnije i efikasnije pružili potrebnu podršku preduzetnicima, ali i aplicirali za sredstva evropskih i drugih fondova u cilju regionalnog i lokalnog razvoja.

Dugoročni cilj aktivnosti RAS je ravnomerni razvoj Srbije i pozicioniranje zemlje kao ekonomskog lidera regiona.

O značajnim rezultatima rada RAS-a govore statistički podaci za poslednje dve godine. Prema tim podacima, u 2017. godini bilo je 20 investicionih projekata, ukupne vrednosti 148.941.762 €, a kojima je predviđeno otvaranje 7.060 novih radnih mesta. Čak 24 investiciona ugovora potpisana su u 2018. godini, vrednost investicija iznosi 209.541.528€ i istima je predviđeno 7.846 novih radnih mesta.

 

POLITIKA KVALITETA 

 

Razvojna agencija Srbije je moderna agencija, ključni partner adiministraciji na svim nivoima u koncipiranju i sprovođenju razvojnih politika, kao i privatnom sektoru kroz podršku realizaciji investicionih projekata, upapređenju konkurentnosti i širenju poslovanja na strana tržišta, kroz ispunjavanje zahteva i očekivanja korisnika i ostalih zainteresovanih strana.

Cilj rada Razvojne agencije Srbije je:

* Obezbeđivanjs pouzdane usluge domaćim i stranim ulagačima, uz najviši nivo pouzdanosti, poverenja i predvidljivosti;

* Pružanje podrške aktivnostima koje će materijalno doprineti sposobnostima srpskih privrednih društava, a posebno u oblasti sve većeg broja lokalnih dobavljača za multinacionalne kompanije (MNК), internacionalizacije srpskog privatnog biznisa i privlačenja investicionih projekata sa većim uticajem na privredu Republike Srbije;

* Podrška izvozu i novim investicijama

* Pružanje stručne podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, zanatlijama i drugim privrednim subjektima za potrebe njihovog i regionalnog razvoja;

* Obavljanje poslova koordiniranja rada regionalnih razvojnih agencija;

* Izgradnja institucija i kapaciteta, kao i poslova međunarodne i međuregionalne saradnje, jačanjem partnerskih odnosa sa svim relevantnim faktorima u zemlji i svstu;

* Obezbeđivanje uslova za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz evropskih fondova, donacija i drugih oblika razvojne pomoći;

* Stalna obuka kadrova i izgradnja kompetentnih ljudskih resursa;

* Zadovoljstvo korisnika, kroz stalno poboljšanje kvaliteta usluga i rada.

 

U svom radu Razvojna agencija Srbije pridržava se sledećih principa:

* Otvorenost - za domaće i strane privrednike,

* Profesionalnost - u obavljanju poslova iz delokruga rada,

* Partnerstvo - kroz blisku saradnju sa zainteresovanim stranama,

* Кonzistentnost - sa prioritetima Vlade Republike Srbije,

* Prilagodljivost - promenama i ekonomskim izazovima,

* Organizacija znanja - kroz kontinuitet i transparentnost,

* Odgovornost - u programiranju i upravljanju razvojnim programima.

 

Politika kvaliteta predstavlja osnov za uspostavljanje ciljeva kvaliteta i usmerava Razvojnu agenciju Srbije u naporima za stalno poboljšanje rada, u skladu sa delokrugom poslova koji su definisani važećim zakonskim propisima.

Rukovodstvo i zaposleni privrženi su ovakvoj politici kvaliteta, pridržavaju se njenih odredaba, povremeno je preispituju i usklađuju sa interesima korisnika i društva.

Dokument možete preuzeti: OVDE