Obaveštenja

Obaveštenja


 

Dana 26. jula 2023. godine

U skladu sa članom 78. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.glasnik RS“, broj 18/2016, 95/2018- autentično tumačenje i 2/2023 - odluka US), a kako nijedan drugi način dostavljanja nije bio moguć, Razvojna agencija Srbije pristupa javnom dostavljanju Obaveštenja broj: 1-05-401-287/2022 od 6.jula 2023. godine.

 

Dana 25. jula 2023. godine

U skladu sa članom 78. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.glasnik RS“, broj 18/2016, 95/2018- autentično tumačenje i 2/2023 - odluka US), a kako nijedan drugi način dostavljanja nije bio moguć, Razvojna agencija Srbije pristupa javnom dostavljanju Obaveštenja broj: 1-05-401-1887/2017 od 6.6.2023. godine.

 

Dana 21. jula 2022. godine

Razvojna agencija Srbije dana 21.7.2022. godine objavljuje Obaveštenje broj: 401-01-02432/2016-02 od 10.5.2022. godine, u smislu člana 78. Zakona o opštem upravnom postupku, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada su obaveštenja objavljena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli Agencije.

 

Dana 1. jula 2020. godine

 

U skladu sa članom 78. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.glasnik RS“, broj 18/2016 i 95/2018- autentično tumačenje), a kako nijedan drugi način dostavljanja nije bio moguć, Razvojna agencija Srbije pristupa javnom dostavljanju, odnosno javnom objavljivanju obaveštenja o raskidu sledećih ugovora:

 

  • Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja, zaključenog sa korisnikom Privredna komora Zelene Srbije, broj ugovora 1-05-401-1077/2017;
  • Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja, zaključenog sa korisnikom Privredna komora Zelene Srbije, broj ugovora 1-05-401-1080/2017;
  • Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja, zaključenog sa korisnikom Udruženje „Zelena eko planeta“, broj ugovora 1-05-401-1081/2017.

 

Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada su obaveštenja objavljena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli Agencije.

 

Prateća dokumentacija:

  1. PK Zelene Srbije - Zeleni poslovi - Obaveštenje o raskidu ugovora
  2. PK Zelene Srbije - hrono kamp - Obaveštenje o raskidu ugovora
  3. Zelena eko planeta - Obaveštenje o raskidu ugovora