Документи

Документи

Закони

Подзаконски акти

-  Уредба о утврђивању програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2017. години

-  Уредба о утврђивању стандардизованог сета услуга за акредитоване развојне агенције у 2017. години

Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања

Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа

Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе

-  Уредба о утврђивању програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2017. године који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција

-  Уредба о правилима за доделу државне помоћи

Акти агенције

-  Правилник о набавкама унутар Развојне агенције Србије

Правилник о изменама правилника о набавкама унутар Развојне агенције Србије

-  Годишњи извештај о раду за 2016. годину

-  Годишњи програм рада за 2017. годину

-  Прва измена Годишњег програма рада за 2017. годину

-  Друга измена Годишњег програма рада за 2017. годину

-  Годишњи програм рада за 2018. годину

-  Прве измене и допуне Годишњег програма рада за 2018. годину

- Годишњи програм о допунама Годишњег програма рада за 2019. годину

Решење о давању сагласности на Годишњи програм о допунама годишњег програма рада РАС за 2019. годину

Пречишћен текст Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2019. годину

-  Годишњи извештај о раду за 2018. годину

Годишњи програм о допунама Годишњег програма рада за 2019. годину (I)

Годишњи програм о допунама Годишњег програма рада за 2019. годину (II)

- Годишњи програм рада Развојне агенције Србије за 2019. годину - Пречишћен текст 

Финансијски извештаји

Напомене уз финансијске извештаје за 2016. годину

Финансијски извештај РАС за 2016. годину

Финансијски извештаји за 2017. годину - Биланс стања

Финансијски извештај РАС за 2017. годину

Напомене уз финанасијске извештаје за 2018. годину 

Финансијски извештај РАС за 2018. годину

Финансијски извештаји за 2018. годину - Биланс стања

Нацрт финанасијског извештаја РАС за 2018. годину

Потврда о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја и документације

Финансијски планови

Финансијски план РАС за 2017. годину

Финансијски план РАС за 2017. годину - измене и допуне (1)

Финансијски план РАС за 2017. годину - измене и допуне (2)

Финансијски план РАС за 2018. годину

Финансијски план РАС за 2018. годину - измене и допуне (1)

Финансијски план РАС за 2018. годину - измене и допуне (2)

Финансијски план РАС за 2018. годину - измене и допуне (3)

Финансијски план РАС за 2019. годину

Финансијски план РАС за 2018. годину - измене и допуне (1)

Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна финансијског плана РАС за 2019. годину

- Финансијски план РАС за 2019. годину - измене и допуне (1)

Измене и допуне финансијског плана Развојне агенције Србије за 2019. годину - октобар 2019. 

- Одлука о усвајању IV измене и допуне финансијског плана РАС за 2019. годину

IV измене и допуне финансијског плана Развојне агенције Србије за 2019. годину 

 

 

Информатор о раду

Информатор о раду Развојне агенције Србије израђен је у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр. 68/2010).

 

Комплетан документ Информатор о раду Развојне агенције Србије можете погледати ОВДЕ.