Јавне набавке

Јавне набавке Развојне агенције Србије

Правилник о набавкама РАС

Отворени поступци »

 

1. ЈН 0002/2024 - Набавка нафтних деривата

2. ЈН 0009/2024 - Набавкa Услуге изнајмљивања возила са возачем (лимо сервис)

3. ЈН 0006/2024 - Набавкa Услуге фиксне телефоније 

4. ЈН 0003/2024 - Набавкa Услуге резервације ресторана и кетеринга

5. ЈН 0005/2024 - Набавкa Услуге резервације авио и других карата

6. ЈН 0004/2023 -  Набавкa Услуге резервације смештаја на службеним путовањима

Отворени поступци »

 

1. ЈН 0011/2023 -  Набавкa Услуге резервације смештаја на службеним путовањима

2. ЈН 0010/2023 - Набавкa Услуге резервације ресторана и кетеринга

3. ЈН 0009/2023 -  Набавкa услуге мобилне телефоније

4. ЈН 0002/2023 -  Набавкa рачунара и остале рачунарске опреме и мобилних апарата - поновљен поступак

5. ЈН 0002/2023 -  Набавкa рачунара и остале рачунарске опреме, мобилних апарата и лиценце

6. ЈН 0002/2023 - Услуге резервације ресторана и кетеринга - поновљен поступак

7. ЈН 0006/2023 - Изнајмљивање возила са возачем (лимо сервис)

8. ЈН 0005/2023 - Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније 

9. ЈН 0002/2023 - Услуге резервације ресторана и кетеринга

10. ЈН 0004/2023 - Услуге резервације авио и других карата

11. ЈН 0003/2023 - Набавка услуге резервације смештаја на службеним путовањима

 

Отворени поступци »

 

1. ЈН 0001 - Набавка лиценце за рачунар

2. ЈН 0010 - Услуге књиговодствене агенције 

3. ЈН 0008 - Изнајмљивање возила са возачем (лимо сервис)

4. ЈН 0007 - Услуге фиксне и мобилне телефоније 

5. ЈН 0006 - Услуге резервације авио и других карата

6. ЈН 0005 - Услуге резервације смештаја на службеним путовањима

7. ЈН 0004 - Услуге резервације ресторана и кетеринга - Поновљени поступак

 8. ЈН 0004 - Услуге резервације ресторана и кетеринга 

9. ЈН 003 - Набавка нафтних деривата

 

10. JН 0001 - Набавка лиценци, рачунара и остале рачунарске опреме 

 

1. JN 0010/2021 - Nabavka računarske opreme - baterija za UPS uređaje sa uslugom zamene

 

2. JN 0001/2021 - Nabavka računara, ostale računarske opreme i licenci za računare

 

 

3. JN broj 0008/2021 - Nabavka usluge iznajmljivanja vozila sa vozačem (limo servis)

 

 

4. JN 0006/2021 - Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije 

 

5. JN 0005/2021 - Nabavka usluge avio i drugih karata

 

 

6. JN 0004/2021 - Nabavka usluge rezervacije smeštaja na službenim putovanjima

 

7. JN 0003/2021 - Nabavka usluge rezervacije restorana i keteringa 

Отворени поступци »

 

1. JN 0010/2021 - Набавка рачунарске опреме - батерија за УПС уређаје са услугом замене

 

2. ЈН 0001/2021 - Набавка рачунара, остале рачунарске опреме и лиценци за рачунаре

 

 

3. ЈН број 0008/2021 - Набавка услуге изнајмљивања возила са возачем (лимо сервис)

 

 

4. ЈН 0006/2021 - Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније 

 

5. ЈН 0005/2021 - Набавка услуге авио и других карата

 

 

6. ЈН 0004/2021 - Набавка услуге резервације смештаја на службеним путовањима

 

7. JН 0003/2021 - Набавка услуге резервације ресторана и кетеринга 

 

Отворени поступци »

1.  ЈН 0009/2020 - Набавка услуге сарадника у реализацији Програма интернационализације привредних друштава и предузетника у 2021. години

2. ЈН О 0001/2020 - Набавка рекламног и пропагандног материјала 

3. ЈН О 0008/2020 - Набавка нафтних деривата 

4. ЈН О 1.2.2./2020 Набавка услуге резервације авио и других карата

 

5. ЈН О 1.2.3/2020 Набавка услуге резервације смештаја на службеним путовањима

 

6. ЈН О 1.2.4/2020 Набавка услуге резервације ресторана и кетеринга

Јавне набавке мале вредности »

1. CJN M 1.2.1 - Набавка осигурања возила

2. CJN M 1.2.7/2020 - Набавка услуге чишћења и одржавања пословног простора

 

3.  M 1.2.6/2020 - Набавка услуге одржавања копир апарата са набавком тонера - поновљени поступак 

 

4. M 1.2.5/2020 -  Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније

 

5. М 1.2.11/2020 - Набавка услуге изнајмљивања возила са возачем 

 

6. М 1.2.6/2020 - Набавка услуге одржавања копир апарата са набавком тонера 

 

7. M 1.2.13/2020 Набавка услуге организације догађаја за потребе реализације ЈICA пројекта 

 

8. M 1.2.9/2020 Набавка услуге превођеља и лектуре  

Отворени поступци »

1. ЈН O 1.2.11/2019 Избор сарадника за пружање услуге промоције и организације наступа домаћих привредних субјеката и домаће привреде на сајмовима у иностранству

2. ЈН О 1.2.1/2019 Набавка услуге резервације авио и других карата

3. ЈН О 1.2.2/2019 Набавка услуге резервације смештаја на службеним путовањима - поновљени поступак

4. ЈН О 1.2.1/2019 Набавка услуге резервације авио и других карата

5. ЈН О 1.2.2/2019 Набавка услуге резервације смештаја на службеним путовањима 

6. ЈН О 1.2.3/2019 Набавка услуге резервације ресторана и кетеринга

Јавне набавке мале вредности »

1. ЈН M 1.1.8/2019 Набавка тонера за штампаче

2. ЈН M 1.1.10/2019 

3. ЈН М 1.1.5/2019 Набавка мобилних апарата

4. ЈН М 1.1.7/2019 Набавка лиценци за рачунарске програме

5. ЈН М 1.1.3/2019 Набавка рекламног и пропагандног материјала

6. ЈН М 1.3.1/2019 Набавка радова - набавка и постављање ламината

7. ЈН М 1.1.6/2019 Набавка штампача и остале рачунарске опреме

8. ЈН М 1.2.9/2019 Набавка услуге штампања - поновљени поступак

9. ЈН М 1.2.9/2019 Набавка услуге штампања

10. ЈН М 1.1.4/2019 Набавка пнеуматика и пружање вулканизерских услуга

11. ЈН М 1.2.4/2019 Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније

12. ЈН М 1.1.4/2019 Набавка резервних делова за возила, одржавање возила и вулканизерске услуге   

13. ЈН М 1.2.6/2019 Набавка услуге чишћења и хигијенског одржавања пословног простора  

14. ЈН М 1.2.14/2019 Набавка услуге коришћења базе финансијских и кредитних информација 

15. ЈН М 1.2.12/2019 Набавка услуге изнајмљивања возила са возачем - поновљени поступак

16. ЈН  M 1.2.5/2019 Набавка услуге одржавања копир апарата са набавком тонера 

17. ЈН  M 1.2.8/2019 Набавка услуге архивирања и чувања архивске грађе

18. ЈН  M 1.2.16/2019 Набавка услуге организације догађаја за потребе реализације JICA пројекта

19. ЈН М 1.2.12/2019 Набавка услуге изнајмљивања возила са возачем

20. ЈН М 1.2.10/2019 Набавка услуге превођења и лектуре

Отворени поступци »

1. ЈН О 1.2.14/2018 Избор сарадника за пружање услуге промоције и организације наступа домаћих привредних субјеката и домаће привреде на сајмовима у иностранству

2. ЈН О 1.2.13/2018 Набавка услуге резервације авио и других карата

3. ЈН О 1.2.11/2018 Избор саветника за пружање услуге припреме Програма развоја ланаца локалних добављача мултинационалних компанија 

4. ЈН О 1.2.2/2018 Набавка услуге резервације смештаја на службеним путовањима 

5. ЈН О 1.2.1/2018 Набавка услуге резервације авио и других карата

Јавне набавке мале вредности »

1. ЈН М 1.1.11/2018 Набавка лиценци

2. ЈН М 1.1.10/2018 Набавка рачунара и додатне опреме

3. ЈН М 1.1.9/2018 Набавка мобилних апарата

4. ЈН М 1.2.12/2018 Набавка услуге резервације ресторана и кетеринга

5. ЈН М 1.1.3/2018 Набавка лиценци

6. ЈН М 1.2.10/2018 Набавка услуге превођења и лектуре

7. ЈН М 1.1.2/2018 Набавка рачунара и додатне опреме

8. ЈН М 1.1.1/2018 Набавка мобилних апарата - поновљен поступак

9. ЈН М 1.1.1/2018 Набавка мобилних апарата

10. ЈН M 1.1.6/2018 – Набавка нафтних деривата за потребе Развојне агенције Србије

11. ЈН M 1.1.4/2018 – Набавка УПС уређаја са уградњом

12. ЈН M 1.1.8/2018 – Набавка пнеуматика и пружање вулканизерских услуга - поновљени поступак

13. ЈН М 1.2.9/2018 – Набавка услуге штампања

14. ЈН M 1.1.7/2018 – Набавка рекламног и пропагандног материјала

15. ЈН M 1.2.5/2018 – Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније

16. ЈН M 1.2.7/2018 – Услуга чишћења и хигијенског одржавања пословног простора

17. ЈН M 1.1.8/2018 – Набавка резервних делова за возила, одржавање возила и вулканизерске услуге

18. ЈН M 1.1.5/2018 – Набавка нафтних деривата за потребе пројеката - поновљени поступак

19. ЈН M 1.1.5/2018 – Набавка нафтних деривата за потребе пројеката

20. ЈН М 1.2.8-2018 – Набавка услуге архивирања и чувања архивске грађе

21. ЈН М 1.2.3./2018 – Набавка услуге резервације ресторана и кетеринга

22. ЈН M 1.2.6/2018 Набавка услуге одржавања копир апарата са набавком тонера 

23. ЈН М 1.2.4/2018 Набавка услуге израде промотивног филма за потребе USAID – PSD пројекта

24. ЈН М 1.2.3./2018 – Набавка услуге резервације ресторана и кетеринга

Отворени поступци »

1. ЈН О 1.2.4/17 – Набавка услуга туристичких агенција за организацију превоза, смештаја и ресторанских услуга

2. ЈН О 1.2.14/17 – Избор стратешког партнера за промоцију српске привреде у иностранству ​ 

Јавне набавке мале вредности »

1. ЈН М 1.2.9/17 Набавка услуге евалуације менторинг подршке за потребе USAID – PSD пројекта

2. ЈН М 1.2.8/2017 Набавка услуга спровођења напредних тренинга за младе и жене, кориснике грантова из прве године спровођења пројекта за потребе USAID – PSD пројекта

3. ЈН М 1.2.15/2017 Набавка услуге штампања

4. ЈН М 1.1.4/2017 Набавка лиценци за рачунарске програме

5. ЈН М 1.2.17/17 Набавка услуге превођења и лектуре

6. ЈН М 1.1.3./2017 Набавка рачунара потребних за спровођење УСАИД - ПСД пројекта

7. ЈН М 1.1.1./2017 Набавка нафтних деривата

8. ЈН М 1.2.5/17 – Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније

9. ЈН М 1.1.2/17 Набавка резеврних делова за возила и одрзавање возила

10. ЈН М 1.1.3/17 Набавка рачунара и рачунарске опреме 

11. ЈН М 1.2.1./17 Набавка уговора о делу – услуге рачуновође за потребе USAID – PSD пројекта

12. ЈН М 1.2.2/17  - Набавка уговора о делу – услуге преводиоца за потребе USAID – PSD пројекта

13. ЈН М 1.2.3./17  - Набавка услуге закупа и посатвљања рекламних паноа (болборд/скрол) ​ 

14. ЈН М 1.2.12/17 - Набавка услуге одржавања копир апарата са набавком тонера​ ​ 

15. ЈН М 1.2.11/17 - Набавка услуге организације догађаја за потребе USAID – PSD пројекта​​

16. ЈН М 1.2.13/17 - Набавка услуге оглашавања у дневни листовима

Јавне набавке мале вредности »

1. ЈН М 06/16  Услуга оглашавања у штампи

 

2. ЈН М 02/16  Набавка резервних делова за возила и одржавање возила

 

3. ЈН М 15/16 Услуга израде и реализације интегрисаног комуникацијског плана за промоцију "Године предузетништва"

 

4. ЈН М 16/16 Услуга закупа и постављања рекламних паноа-билборда за промоцију "Године предузетништва"

 

5. ЈН М 08/16 Набавка услуге мобилне телефоније

 

6. ЈН М 09/16 Набавка уговора о делу за услуге рачуновође за потребе УСАИД пројекта

 

7. ЈН М 14/16 Набавка услуге превођења

 

8. ЈН М 15/16-1 Набавка услуге израде и реализације интегрисаног комуникацијског плана за промоцију "Године предузетништва"

 

9. ЈН М 05/16 Набавка услуге штампања


10. ЈН М 3А/16 Набавка рекламног и пропагадног материјала

11. ЈН М 3/16 Набавка рачунара, рачунарске опреме и лиценци за рачунарске програме

12. ЈН М 3А/16 Набавка рекламног и пропагадног материјала