Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија

Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија

 

Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија (МНК) је вишегодишњи програм који Развојна агенција Србије спроводи како би привредним друштвима пружила подршку да унапреде знања, побољшају пословне перформансе, прошире пословање на нова тржишта и успоставе сарадњу са мултинационалним компанијама (МНК) и њиховим добављачима.

Циљ је да се привредним субјектима из таргетираних сектора пружи стручна и финансијска подршка за унапређење пословања како би се укључили у међународне ланце вредности. Покретањем овог програма РАС се определио да креира оквир за успостављање комерцијалних односа МНК и домаћих привредних друштава, а у циљу остваривања боље интеграције страних улагача у локални економски систем.

Програм је базиран на најбољим искуствима имплементације сличних активности у земљама Западне и Централне Европе и континуирано се унапређује уз подршку Светске банке (Међународне финансијске корпорације – IFC).

 

Успешности реализације Програма додатно доприноси и подршка мултинационалних компанија које послују у Републици Србије, а чији представници су активни чланови Саветодавног одбора.

 

Програм је намењен привредним друштвима која се баве производњом у следећим индустријским областима:

 1. производња електричне опреме;
 2. производња рачунара, електронских и оптичких производа;
 3. производња непоменутих машина и непоменуте опреме;
 4. производња моторних возила, приколица и полуприколица;
 5. производња осталих саобраћајних средстава;
 6. производња производа од гуме и пластике;
 7. остало штампање, под којим се подразумева само штампање етикета, „паметних" картица и налепница.

 

 

Програмом се суфинансирају следеће групе активности:

 

1. Улагање у материјалну имовину:

 • куповина и инсталација производне и процесне опреме високих перформанси
 • куповина опреме за улазну контролу сировина, међуфазну контролу квалитета производње у току и квалитета готових производа
 • куповина неопходног специфичног новог алата или прибора
 • куповина и инсталација аутономних робота са способношћу учења и кобота
 • унапређење просторног капацитета

2. Улагање у нематеријалну имовину:

 • сертификација система квалитета
 • увођење софтверских
 • трошкови израде прототипа или пробне серије производа који се испоручује МНК
 • покривање трошкова теренског увида у пословне
 • покривање трошкова годишњег улиставања на референтне интерактивне платформе
 • накнада трошкова плаћања премије осигурања

3. Консултантска подршка за унапређење пословних перформанси:

 • за оптимизацију производних и пословних
 • за увођење или унапређење корпоративног управљања
 • за унапређење и оптимизацију процеса управљања кадровима
 • за укључивање тј. увођење правила, процедура и извештавања у вези са ESG факторима
 • за припрему која претходи спровођењу теренског увида у пословне перформансе од стране МНК или увођења система квалитета према захтевима стандарда који су специфични за ланце вредности у смислу овог Програма
 • за усклађивање са захтевима зелене индустрије
 • за планирање увођења софтверских решења

 

Досадашње активности и резултати Програма

С обзиром на то да Програм улази у четврту годину имплементације извршена је анализа ефеката учешћа Корисника јавног позива из 2019. године. Анализа је показала да су корисници Програма остварили боље пословне резултате у односу на контролну групу, по свим димензијама које су посматране. Корисници Програма су остварили значајне позитивне ефекте у свом пословању и исти су се показали већ у првој години имплементације. Не само да су успели да сачувају радна места и одрже добре пословне резултате у једном од најтежих периода за пословање у последњих 20 година,  већ су успели и да побољшају своју тржишну позицију код МНК на домаћем тржишту, уз истовремено очување позиције код иностраних партнера. Све наведено је резултат и добро испланираних и спроведених инвестиција, повезивања са МНК на домаћем и страном тржишту, унапређења квалитета пословања и елемената корпоративног управљања код самих корисника Програма.

Јавни позив у 2023. години је отворен до 4. марта 2024. године.

 

Отворени јавни позиви доступни су ОВДЕ.