Projekat Razvoj elektronskog poslovanja

 

Projekat IPA 2012 „Razvoj elektronskog poslovanja“ koji je finansirala Evropska unija imao je za cilj povećanje konkurentnosti privrede Republike Srbije jačanjem privatnog sektora, uz poseban naglasak na mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike (MMSP).
Korisnici projekta i glavni partneri su bili Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvo privrede Republike Srbije.

MMSP dobili su direktnu podršku za učešće u elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju kao inovativnim sredstvima koja njihovim proizvodima i uslugama olakšavaju pristup međunarodnom tržištu i smanjuju troškove. Projekat je takođe podsticao učešće potrošača u cilju što boljeg prihvatanja elektronske trgovine među građanima Republike Srbije.

Projekat je pružio i podršku u interakciji između državne uprave i poslovnog sektora, sa ciljem da se olakša razvoj novih tehnologija koje će omogućiti veću fleksibilnost državne uprave i pružanje boljih usluga kako domaćim, tako i međunarodnim preduzećima.

Tokom dve godine trajanja Projekta:

  • Uvedena je oznaka poverenja za MMSP koja predstavlja inicijativu za uvođenje E-Trustmark principa i praksi u poslovnu zajednicu Srbije. Ukupno 66 MMSP steklo je ovu oznaku za vreme trajanja projekta. Oznaka poverenja u elektronskoj trgovini koju je dodelio Projekat važiće do novembra 2017. godine, a nakon završetka Projekta, Centar za razvoj e-trgovine i zaštitu potrošača na Internetu iz Novog Sada nastaviće da se bavi procesom akreditacije i dodele ove oznake;
  • Organizovane su brojne radionice i treninzi za više od 700 predstavnika MMSP kako bi im se približio koncept elektronske trgovine, elektronskog poslovanja i digitalnih aplikacija;
  • Za oko 1000 predstavnika državnih institucija održano je 35 radionica o značaju digitalne ekomonije, elektronskog poslovanja i elektronske trgovine, borbi protiv sajber kriminala;
  • Objavljeno je 9 brošura i korisnih priručnika koje su distribuirane svim korisnicima projekta;
  • U cilju povećanja poverenja e-potrošača u elektronsku trgovinu, izrađena je internet platforma za bezbedniju kupovinu- www.e-dukator.rs,  na kojoj građani mogu da se edukuju i informišu o svojim pravima kad kupuju na internetu. Više od 2000 građana dobilo je sertifikat na ovoj platformi o svojim potrošačkim pravima, a preko 6000 pratilaca na društvenoj mreži Facebook edukovano je o kupovini na internetu;
  • Urađen je i portal www.eposlovanjesrbija.rs na kome se nalaze brojni tekstovi i korisni članci o raznim aspektima e-poslovanja i e-trgovine u svetu i Srbiji s ciljem promocije digitalne ekonomije i podrške MMSP sektoru.

 

Prilozi:

Brošura Razvoj elektronskog poslovanja

Elektronska i mobilna plaćanja u svetu i Srbiji

eYou vodič za Vaša prava na internetu

Izvozno orijentisana MMSP i E-poslovanje

Kako se boriti protiv visokotehnološkog poslovanja

Osnove bezbednosti na internetu

Praktični vodič - Za konkurentnost Vašeg preduzeća u digitalnom svetu

Vodič za e-fakturisanje

Vodič za e-trgovce