JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU HRANE I PIĆA “WORLD FOOD MOSCOW” 2020, MOSKVA, RUSKA FEDERACIJA

 
 
 
Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu hrane i pića „WORLD FOOD MOSCOW“2020 Moskva, Ruska Federacija zaključenog dana 25.02.2020. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 26.8.2019. godine, zajednički objavljuju
 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE
NA MEĐUNARODNOM SAJMU HRANE I PIĆA “WORLD FOOD MOSCOW” 2020, MOSKVA, RUSKA FEDERACIJA
 
 
Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu hrane i pića  “WORLD FOOD MOSCOW” koji će se održati u Moskvi, Ruska Federacija, u periodu od 22. do 25. septembra 2020. godine.
 
Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte. 
 
Tradicionalno učešće srpskih kompanija na jednoj od najuglednijih međunarodnih izložbi hrane i pića u Rusiji, regionu Zajednice Nezavisnih Država i šire, direktno doprinosi kvalitetnijem pozicioniranju srpskih brendova i ukupnom izvozu. 
 
„WORLD FOOD MOSCOW“ (http://www.world-food.ru) je vodeći međunarodni sajam iz oblasti hrane i pića na tržištu Rusije i zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza. Postoji već više od 20 godina i održava se na preko 58.000 m² u okviru sajamskog izložbenog prostora Crocus Expo, Moskva, Ruska Federacija. U 2019. godini sajam je posetilo oko 30.768 hiljada posetilaca iz 92 zemalja koji su imali priliku da se upoznaju sa proizvodnim programom više od 1.764 izlagača iz 65 zemlje sveta. 
 
Na sajmu „WORLD FOOD MOSCOW“ 2020.godine Srbija se predstavlja sa svojim proizvodima u paviljonu 3, hali 14.
 
Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.
 
Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata. 
 
Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom i preradom hrane.  
 
Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do ponedeljka, 23. marta  do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: zorana.deilic@pks.rs
 
Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalinu.
 
U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 5 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:
 
  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave
 
Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.   
 
Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Zoranu Delić na broj 011/3304-540; 066/875-1207 ili predstavnika Razvojne agencije Srbije - Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621. 
 
 

Prateća dokumentacija:

  1. Tekst javnog poziva
  2. Obrazac 1 - Prijava za sajam
  3. Pravila o učešću na sajmu