JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU INDUSTRIJSKE TEHNOLOGIJE „HANNOVER MESSE“ 2023, HANOVER, SR NEMAČKA

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu industrijske tehnologije „HANNOVER MESSE“ 2023 Hanover, SR Nemačka zaključenog dana 07.12.2022. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 26.10.2022. godine, zajednički objavljuju

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE

NA MEĐUNARODNOM SAJMU INDUSTRIJSKE TEHNOLOGIJE

„HANNOVER MESSE“ 2023, HANOVER, SR NEMAČKA

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnim sajmu industrijske tehnologije  „HANNOVER MESSE“ koji se održava u Hanoveru, Nemačka, u periodu od 17. do 21. aprila 2023. godine.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

„Hannover Messe“ (https://www.hannovermesse.de/en/) se održava više od 75 godina i predstavlja vodeći tehnološki sajam na tržištu Evrope. U 2022. godini na sajmu je učestvovalo više od 2.500  izlagača dok je sajam posetilo preko 75.000 stručnih posetilaca. Kako je sajam održan u hibridnom formatu, 15.000 posetilaca je učestvovalo u virtuelnoj platformi sajma. Zbog pandemije izazvane virusom Covid 19, sajam nije održan 2020 i 2021. godine.

Na sajmu „Hannover Messe“ u 2023. godini, Srbija će se predstaviti sa nacionalnim štandom u hali Engineered Parts & Solutions.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom, preradom i pružanjem usluga iz sektora industrije koje mogu biti zastupljene na ovom sajmu.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do  srede, 28. decembra 2022. godine, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: nina.mirkovic@pks.rs

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam „HANNOVER MESSE“ 2023.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 7 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.  

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Ninu Mirković na broj 011/3625-145 i 064/0529-834 ili predstavnika Razvojne agencije Srbije - Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

 

Prateća dokumentacija:

1. Tekst Javnog poziva

2. Prijava za učešće HANNOVER MESSE 2023

3. Pravila o učestvovanju na sajmovima u 2023. godini