JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE „ANUGA“, KELN, NEMAČKA

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu prehrambene industrije “ANUGA” 2023, Keln, Nemačka, zaključenog dana 06.03.2023. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 26.10.2022. godine, zajednički objavljuju

 

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE

 „ANUGA“, KELN, NEMAČKA

 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu prehrambene industrije “ANUGA”, koji će se održati u Kelnu, Nemačka, u periodu od 07. do 11. oktobra 2023. godine.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

Na sajmu “ANUGA” 2023, srpski proizvođači predstaviće svoje proizvodne programe na dva nacionalna štanda Srbije, i to u paviljonu gotovih proizvoda “Fine Food” i u paviljonu zamrznutnih proizvoda “Frozen Food”.

“ANUGA” (www.anuga.com) je jedan od najvećih međunarodnih sajmova iz oblasti prehrambene industrije na svetu, koji se svake druge godine održava u Kelnu, Nemačka, u sajamskom prostoru Koelnmesse GmbH površine 284.000m². Sajam svake druge godine okupi oko 8.000 izlagača iz više od 100 zemalja i 170.000 posetilaca iz 200 zemalja. Zbog globalne pandemije virusa COVID 19, 2021. godine sajamski prostor za izlagače smanjen je na 244.400m². Na toj kvadraturi predstavilo se 4.643 izlagača iz 98 zemalja, od toga 400 iz Nemačke. Sajam je posetilo 70.000 posetilaca iz 169 zemalja, od toga je 24% posetilaca bilo iz Nemačke.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do ponedeljka 27. marta 2023. do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: zorana.delic@pks.rs.

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam ANUGA 2023.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 7 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup.

U slučaju prijavljivanja većeg broja podnosioca prijava koji ispunjavaju uslov za izlaganje na sajmu, u odnosu na dobijenu kvadraturu štanda, selekcija i rangiranje prijavljenih kompanija će se vršiti po sledećem bodovanju:

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu i bodovanja u slučaju prijavljivanja većeg broja privrednih subjekata.

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Zoranu Delić na broj 011/3304-540 i 066/875-1207 ili predstavnika Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

 

Prateća dokumentacija:

1. Tekst Javnog poziva

2. Prijava za učešće - Anuga Fine Food

3. Prijava za učešće - Anuga Frozen Food

4. Pravila o učestvovanju na sajmovima u 2023. godini