JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU SVEŽEG VOĆA I POVRĆA „FRUIT LOGISTICA“ 2023, BERLIN, NEMAČKA

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu organske hrane „FRUIT LOGISTICA“ 2023 Berlin, SR Nemačka zaključenog dana 13.10.2022. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 26.10.2022. godine, zajednički objavljuju
 
 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU SVEŽEG VOĆA I POVRĆA
„FRUIT LOGISTICA“ 2023, BERLIN, NEMAČKA
 
 
Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu svežeg voća i povrća „FRUIT LOGISTICA“ 2023, koji se održava u Berlinu, Nemačka, u periodu od 8. do 10. februara 2023. godine.
 
Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.
 
„FRUIT LOGISTICA“ (www.fruitlogistica.com) je jedna od najvećih međunarodnih sajmova proizvođača svežeg voća i povrća na svetu koji se svake godine održava u Berlinu, Nemačka. U 2022. na sajmu je izlagalo 2.000 izlagača iz 87 zemalja. Sajam je posetilo preko 40.000 posetilaca iz 132 zemalja.
 
Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.
 
Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.
 
Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom svežeg voća i povrća.     
 
Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do petka 11. novembra 2022. do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail nina.mirkovic@pks.rs 
 
Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam FRUIT LOGISTICA 2023.
 
U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 7 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:
 
  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave
 
Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.   
 
Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Ninu Mirković na broj 011/3625-145 i 064/0529-834 ili predstavnika Razvojne agencije Srbije - Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.
 

PRATEĆA DOKUMENTACIJA: