JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU VINA I ALKOHOLNIH PIĆA „PROWINE CHINA“ 2023, ŠANGAJ, NR KINA

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu vina i alkoholnih pića „PROWINE CHINA“ 2023, Šangaj, NR Kina zaključenog dana 07.07.2023. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 26.10.2022. godine, zajednički objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE

NA MEĐUNARODNOM SAJMU VINA I ALKOHOLNIH PIĆA

„PROWINE CHINA“ 2023, ŠANGAJ, NR KINA

 

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu vina i alkoholnih pića  „PROWINE CHINA“ 2023, koji će se održati u Šangaju, NR Kina, u periodu od 08. do 10. novembra 2023. godine.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

„PROWINE CHINA“ 2023, (http://www.prowinechina.com/en/) je jedna od najvećih i najznačajnijih specijalizovanih izložbi vina i alkoholnih pića u Kini, na kojoj se susreću predstavnici vodećih proizvođača, distributera, kupaca i maloprodajnih lanaca. Sajam se održava od 2013. godine i stekao je značajnu reputaciju kao vodeći sajam u ovoj oblasti u Aziji.  Sajam godišnje poseti oko 20 hiljada posetilaca, koji imaju priliku da se upoznaju sa proizvodnim programom više od 800 izlagača iz 39 zemalja.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 1.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom i preradom vina i alkoholnih pića. 

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do petka, 28. jula 2023. godine do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: nina.mirkovic@pks.rs.

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam PROWINE CHINA 2023.

U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

  • Visine ostvarenog izvoza u 2022. godini
  • Broja zaposlenih
  • Godišnje proizvodnje boca u prethodne dve godine (2022. i 2021. godina)
  • Prisustvo na tržištu NR Kine u prethodne dve godine

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.  

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Ninu Mirković na broj 011/3625-145 i 066/875-1279 ili predstavnika Razvojne agencije Srbije - Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

Prateća dokumentacija:

1. Tekst Javnog poziva

2. Prijava za učešće - PROWINE CHINA 2023

3. Pravila o učestvovanju na sajmovima u 2023. godini