VESTI

Modernizacija proizvodnih kapaciteta

Jun 04, 2024

Na svečanosti održanoj 4. juna 2024. godine kompanija Kolektor Etra doo Beograd je pustila u rad laboratoriju – visokonaponsku ispitnu stanicu u kojoj će ubuduće sva ispitivanja svojih proizvoda vršiti u Srbiji i izvoziti „Made in Serbia“ proizvode. Takođe, postavljen je i kamen temeljac za novi objekat čime će biti u mogućnosti da poveća proizvodnju i na najbolji mogući način odgovori potrebama tržišta.

U svečanosti su učestvovali direktor kompanije g. Simon Palfi, predsednik NO g. Peter Novak, predsednik NO Kolektor dd g. Valter Leban i direktor Sektora za strateška ulaganja RAS g. Vladimir Tomić, uz prisustvo generalnog direktor Kolektor Etra Ljubljana g. Tomaža Kmecla, predstavnika RAS, zaposlenih i mnogobrojnih prijatelja i partnera kompanije.

Kolektor ETRA doo Beograd je renomirani proizvođač uljnih distributivnih, specijalnih i energetskih transformatora snaga do 40MVA i napona do 145kV, za potrebe elektroenergetskih postrojenja, shodno visokim zahtevima i standardima kupaca.

 

  

 

Foto: Kolektor ETRA