Međunarodni projekti

Projekat podrške razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji

Cilj Projekta je unapređenje razvoja sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i povećanje prodaje, unapređenje izvoza i kreiranju novih radnih mesta u agrobiznisu, lakoj i tekstilnoj industriji u 12 opština: Vranje, Leskovac, Preševo, Bujanovac, Medveđa, Raška, Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš.

Detaljnije

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA)

Dugogodišnja saradnja sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) na polju mentoringa nastavljena je kroz novi projekat Razvojne agencije Srbije i JICA- „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSPP u zemljama Zapadnog Balkana, faza 2”, 2017 - 2020. Projekat se odnosi na zatvaranje ciklusa standardizovane usluge mentoringa u Srbiji, kao i nastavak transfera srpske ekspertize na polju mentoringa u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju, uz podršku japanskih eksperata.

Detaljnije

Transnacionalni program Dunav

Transnacionalni program Dunav je finansijski instrument Evropske teritorijalne saradnje i promoviše ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu povezanost u Dunavskom regionu kroz politiku integracije u odabranim poljima. Program finansira razvojne projekte, praktičnu implementaciju zakonskih okvira, alate, usluge i konkretne pilot investicije malog obima.

Detaljnije