JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU POLjOPRIVREDNE MEHANIZACIJE „AGRITECHNICA“ 2023

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije, na osnovu Ugovora o zajedničkoj organizaciji nastupa domaćih privrednika na međunarodnom sajmu poljoprivredne mehanizacije „AGRITECHNICA“ 2023, Hanover, Nemačka, zaključenog dana 21.03.2023. godine između Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije i Pravila o učestvovanju na sajmu od 26.10.2022. godine, zajednički objavljuju

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE

NA MEĐUNARODNOM SAJMU POLjOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

„AGRITECHNICA“ 2023, HANOVER, NEMAČKA

 

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu poljoprivredne mehanizacije „AGRITECHNICA“ 2023, koji se održava u Hanoveru, Nemačka, u periodu od 12. do 18. novembra 2023. godine.

Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

„AGRITECHNICA“ (https://www.agritechnica.com/)  je najveći međunarodni sajam iz oblasti poljoprivredne mehanizacije, traktora i tehnologija. Predstavlja jedan od najznačajnijih sajmova za proizvođače poljoprivredne mehanizacije širom sveta, koji se održava svake druge godine u Hanoveru, u sajamskom prostoru HANNOVER MESSE. Ovaj sajam takođe, predstavlja izlog za globalnu industriju poljoprivrednog inženjeringa, tehnologija i koncept za budućnost ratarske proizvodnje i useva. Na sajmu 2019. godine, izlagalo je 2.822 kompanija iz 52 zemalja u 27 hala, a sajam je posetilo preko 446.000 posetilaca iz 130 zemalja, od kojih je 110.000 inostranih posetilaca.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se bave poljoprivrednom mehanizacijom i tehnologijom.

Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do četvrtka 13. aprila 2023. do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail bojana.lalovic@pks.rs

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina - Prijava za sajam AGRITECHNICA 2023

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 7 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

  • visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
  • uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
  • postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
  • vremena podnošenja prijave

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.  

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnika Privredne komore Srbije – Bojana Lalović na broj 066/875 1264 ili predstavnika Razvojne agencije Srbije - Ines Novosel na broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

 

Prateća dokumentacija:

1. Tekst Javnog poziva

2. Prijava za učešće - AGRITECHNICA 2023

3. Pravila o učestvovanju na sajmovima u 2023. godini