ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ „AGRITECHNICA“ 2023

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије, на основу Уговора о заједничкој организацији наступа домаћих привредника на међународном сајму пољопривредне механизације „AGRITECHNICA“ 2023, Хановер, Немачка, закљученог дана 21.03.2023. године између Развојне агенције Србије и Привредне коморе Србије и Правила о учествовању на сајму од 26.10.2022. године, заједнички објављују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ

НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

„AGRITECHNICA“ 2023, ХАНОВЕР, НЕМАЧКА

 

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије организују наступ српских привредника у оквиру националног штанда Србије на предстојећем међународном сајму пољопривредне механизације „AGRITECHNICA“ 2023, који се одржава у Хановеру, Немачка, у периоду од 12. до 18. новембра 2023. године.

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

„AGRITECHNICA“ (https://www.agritechnica.com/)  је највећи међународни сајам из области пољопривредне механизације, трактора и технологија. Представља један од најзначајнијих сајмова за произвођаче пољопривредне механизације широм света, који се одржава сваке друге године у Хановеру, у сајамском простору HANNOVER MESSE. Овај сајам такође, представља излог за глобалну индустрију пољопривредног инжењеринга, технологија и концепт за будућност ратарске производње и усева. На сајму 2019. године, излагало је 2.822 компанија из 52 земаља у 27 хала, а сајам је посетило преко 446.000 посетилаца из 130 земаља, од којих је 110.000 иностраних посетилаца.

Трошкове закупа простора и изградње штанда сносе организатори, док излагачи сносе трошкове партиципације за учешће излагача у трошковима наступа на сајму у оквиру националног штанда у износу од 2.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања профактуре.

Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута, смештаја и транспорта експоната.

Право на учешће на овом сајму у оквиру националног штанда имају привредна друштва и предузетници регистровани у Републици Србији који се баве пољопривредном механизацијом и технологијом.

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава као и скенирано Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до четвртка 13. априла 2023. до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail bojana.lalovic@pks.rs

Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком: Центар за организацију сајмова, манифестација и догађаја, за Јованку Ћалинa - Пријава за сајам AGRITECHNICA 2023

У случају да се на јавни позив пријави мање од 7 привредних субјеката организатори задржавају право да без икаквих последица откаже наступ. У случају пријављивања већег броја учесника предност у рангирању ће зависити од:

  • висине оствареног извоза у претходној години,
  • успешности наступа на претходним сајмовима у организацији Агенције или Коморе,
  • постојања новог дизајнерског решења, новог производа, производног процеса и сл,
  • времена подношења пријаве

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму.  

За све неопходне информације, можете контактирати представника Привредне коморе Србије – Бојана Лаловић на број 066/875 1264 или представника Развојне агенције Србије - Инес Новосел на број 011/3398-774 и 069/3397-621.

 

Пратећа документација:

1. Текст Јавног позива

2. Пријава за учешће - AGRITECHNICA 2023

4. Правила о учествовању на сајмовима у 2023. години