Podrška preduzetništvu

 

Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSPP u zemljama Zapadnog Balkana

Projekat je nastao kao nastavak saradnje između Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju na realizaciji projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za podršku MSPP“, koji je bio realizovan u periodu od 2008. do 2011. godine. Sada se projekat realizuje u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, a Razvojna agencija Srbije ima ulogu koordinatora projekta. Projekat će se realizovati u trajanju od tri godine, od 2013. do 2016. godine. Donaciju Projekta vrši Vlada Japana.  

Cilj projekta: Uspostavljanje, unapređenje i promocija mentoring sistema u zemljama Zapadnog Balkana sa ciljem podržavanja nesmetanog razvoja i smanjenja neuspešnih preduzeća i preduzetnika pružanjem sveobuhvatne i blagovremene podrške preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za razvoj ili opstanak.

Projekat realizuje konzorcijum koga čine:

- Japanska agencija za međunarodnu saradnju - JICA, Japan

- Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Republika Srbija

- Sarajevska regionalna razvojna agencija - SERDA, Bosna i Hercegovina

- Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore, Crna Gora   

Projekat se sastoji iz dve komponente i to: unapređenja standardizovanog modela mentoringa u Srbiji, i podrške u uvođenju sistema standardizovane usluge mentoring u Bosni i Hercegovni i Crnoj Gori na osnovu modela u Srbiji.   

Aktivnosti:

- Razvoj i jačanje kapaciteta (jačanje kapaciteta u partnerskim institucijama, razvoj strategije/plana Mentoring sistema, izrada vodiča za imlementaciju mentoringa, izrada kriterijuma i procedure za sertifikaciju mentora, izrada trening materijala za mentore)

- Trening aktivnosti (unapređenje trening metode u Srbiji, izrada plana treninga za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, trening mentora i trening trenera za mentore u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini uz podršku Srbije, dodatni treninzi „na poslu“ za mentore i mentor trenere)

- Organizacija seminara i studijskih poseta  

Razvoj elektronskog poslovanja

Projekat IPA 2012 „Razvoj elektronskog poslovanja“ koji finansira Evropska unija ima za cilj pružanje podrške povećanju produktivnosti i konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u Srbiji, kao i njihovo učešće na međunarodnom tržištu i jačanje inovativnih kapaciteta obezbeđivanjem tehničke pomoći usmerene ka unapređenju poslovnog, pravnog i zakonodavnog okruženja u oblasti elektronskog poslovanja i elektronske trgovine.  

MMSP će dobiti direktnu podršku za učešće u elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju kao inovativnim sredstvima koja će njihovim proizvodima i uslugama olakšati pristup međunarodnom tržištu i smanjiti troškove.  

Aktivnosti projekta biće realizovane kroz tri komponente:

U okviru komponente I – jačanje institucionalnih kapaciteta, projekat će pružiti podršku korisnicima i glavnim zainteresovanim stranama u unapređenju pravnog i zakonodavnog okruženja koje utiče na elektronsko poslovanje i elektronsku trgovinu, sa ciljem njihovog lakšeg prihvatanja u privatnom sektoru. Za ostvarivanje ovog cilja od ključne važnosti će biti da sve aktivnosti u okviru ove komponente, koje su namenjene zakonodavnom i pravnom razvoju, budu zasnovane na opsežnoj analizi nedostataka u odnosu na propise Evropske unije i najbolje prakse.

U okviru komponente II – razvoj elektronske trgovine, projekat će, u saradnji sa korisnicima i zainteresovanim stranama, raditi na razvoju i pružanju podrške promociji i prihvatanju elektronske trgovine od strane glavnih ciljnih grupa (MMSP i potrošača). Od posebne važnosti u okviru ove komponente su aktivnosti namenjene podizanju svesti ciljnih grupa.

U okviru komponente III – pružanje podrške interakciji državne uprave i poslovnog sektora (G2B) i elektronskom fakturisanju, projekat će podržati pripremne aktivnosti za prihvatanje tehnologija za unapređenje interakcije između državne uprave i poslovnog sektora, sa posebnim naglaskom na uspostavljanje servisne magistrale organa državne uprave za interakciju sa poslovnim sektorom (G2B GSB) koja će obuhvatati usluge elektronskog fakturisanja i elektronskog naručivanja za preduzeća.  

Korisnici projekta i glavni partneri su Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvo privrede Republike Srbije.  

Više informacija:  www.eposlovanje.biz