VESTI

Конкурс за награду ШАМПИОНИ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА 2018/19

May 28, 2018

Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) и Радио-телевизија Србије (РТС) уз институционално покровитељство Министарства државне управе и локалне самоуправе и у партнерству са Развојном агенцијом Србије, покрећу други конкурс за избор најбољих пракси у раду локалне самоуправе и награду Шампиони локалног развоја 2018/19.

На конкурсу ће бити изабрано укупно 10 општина и градова – пет шампиона и пет вицешампиона, који су реформама локалне администрације и применом нових модела и приступа у раду значајно унапредили квалитет живота у локалној заједници и ниво услуга према грађанима, привукли нове инвестиције, успоставили партнерски однос и сарадњу са постојећом привредом, подстакли предузетништво и развој локалне економије.

Награду Шампиони локалног развоја НАЛЕД и РТС су установили 2013. године са циљем да препознају и промовишу примере најбоље праксе у раду локалних самоуправа на које друге општине и градови у Србији могу да се угледају.

Општине и градови се надмећу у пет категорија – привлачење инвестиција, подршка привреди, сервис грађана, ефикасна управа, промоција туризма и културе.

Конкурс је отворен од 28. маја до 12. јуна 2018. Шампиони и вицешампиони локалног развоја за 2018/19. биће проглашени на свечаности крајем јуна у присуству ресорног министра, истакнутих лидера државних и међународних институција, привреде, локалних самоуправа и медија, а најбоља решења ће бити додатно промовисана на националном нивоу у сарадњи са Радио-телевизијом Србије. Победничке локалне самоуправе имају ексклузивно право да у наредне две године у промотивне сврхе користе електронски беџ (на интернет презентацији, у потпису електронске поште - е-mail, на промотивним материјалима), као и да на згради општине/града истакну промотивну таблу „Шампиони локалног развоја 2018/19“ односно „Вицешампиони локалног развоја 2018/19“.

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право ућешћа на конкурсу имају све локалне самоуправе у Србији. Градови и општине могу да конкуришу за награду у највише две од пет такмичарских категорија (једна пријава по категорији), подношењем пријава на предвиђеном обрасцу и пратеће документације. Образац за пријаву може се преузети из прилога или на интернет страници НАЛЕД-а: www.naled.rs.

Пријаве и пратећу документацију треба доставити електронским путем на sampioni@naled.rs или поштом на адресу НАЛЕД-а (Македонска 30/VII, Београд) са назнаком Шампиони локалног развоја, најкасније до 12. јуна 2018. Само комплетне и благовремено поднете пријаве биће узете у разматрање (послате поштом закључно са 12. јуном). Величина електронске поште не сме да прелази 10MB. Пријава ће се сматрати комплетном ако садржи формулар са основним подацима о општини и описом решења које локална самоуправа кандидује, као и додатну документацију која доказује испуњеност критеријума за оцењивање.

ТАКМИЧАРСКЕ КАТЕГОРИЈЕ

Општине и градови треба да кандидују конкретна и применљива решења и документују остварене резултате у следећих пет такмичарских категорија:

1. Привлачење инвестиција

Системска решења или примери успешне праксе у привлачењу страних инвестиција – примери:

 - Успостављен системски процес привлачења инвеститора кроз активности канцеларије за локални економски развој

 - Таргетирање инвеститора и спровођење кампања за циљану промоцију инвестиција, развијен вебсајт и промотивни материјали прилагођени потребама потенцијалних инвеститора

 - Таргетиран приступ у креирању понуде за инвеститоре, формирање индустријских зона и слободних зона, научно-технолошких паркова

-  Системски приступ ревитализацији браунфилда у сврху привлачења инвестиција

-  Реализација инвестиција кроз јавно-приватна партнерства

2. Подршка привреди

Решења која су подстакла развој локалне привреде и предузетништва - примери:

-  Успостављање функционалног Привредног савета и система решавања проблема локалне привреде

-  Заједнички пројекти с локалном привредом у циљу унапређења услова за пословање и квалитета живота

-  Подршка привреди у решавању административних процедура, проналажењу радне снаге и стратешких партнера, аплицирању за средства

-  Програми обуке радне снаге и усклађивање образовних профила са потребама привреде

-  Олакшице и подстицаји за постојећу привреду и предузетништво, бизнис инкубатори, зоне унапређеног пословања (БИД), заједничка промоција

-  Програми подршке запошљавању и самозапошљавању

-  Транспарентан и подстицајан систем локалних такси и накнада

3. Сервис грађана

Решења која су унапредила квалитет живота у локалној заједници и ниво услуга ка грађанима – примери:

-  Формиран услужни центар или други видови директне и двосмерне комуникације са грађанима

-  Савремене комуналне услуге

-  Савремена решења у здравству и образовању

-  Реновирање делова града, уређење паркова, тргова и јавних површина

-  Програми подршке младима и рањивим групама

-  Укључивање грађана у процес доношења одлука од значаја за функционисање ЛС

4. Ефикасна управа

Решења која су допринела унапређењу ефикасности рада локалне администрације, бољој интерној комуникацији, смањењу сувишне бирократије – примери:

-  Увођење електронских сервиса помоћу којих грађани и привреда могу у потпуности или највећој мери да обаве административне процедуре

-  Убрзање постојећих „папирних“ процедура

-  Развијени интерни систем комуникације и управљања/менаџмента – унутар општинске / градске администрације и са јавним предузећима

-  Професионализација рада службеника и служби, примери оптималног ангажовања јавних службеника

-  Међуопштинска сарадња на заједничким пројектима

-  Ефикасан систем комуникације и сарадње са месним заједницама у циљу равномерног задовољења потреба свих грађана

5. Промоција туризма и културе

Решења која су на посебан начин истакла туристичке и културне потенцијале и особености локалне самоуправе, обезбедиле веће интересовање туриста за њихову средине и кроз развој програма у домену туризма и културе помогле економском оснаживању локалног становништва – примери:

-  Дефинисање јединствене туристичке понуде и промоција града/општине као туристичке и културне дестинације, ревитализација туристичких локација од посебног значаја, званредни успеси у привлачењу туриста

-  Формирање и организација рада центара за културу

-  Савремен приступ у промоцији и развоју туризма и културе (развој апликација, промо видео снимака, промоција на друштвеним мрежама...)

-  Подршка очувању старих заната, традиционалних техника и туристичких локација

-  Подршка локалним удружењима и програми економског оснаживања жена и младих на селу

-  Организовање радионица, изложби, обука и програма, наградних конкурса у циљу очувања културне баштине, промоције очувања културе код деце и младих

-  Културне манифестације које су допринеле афирмисању ЛС

-  Јединствени туристички производ и бренд

-  Међуопштинска сарадња и увезивање садржаја у циљу обогаћивања туристичких понуда (планински туризам, бањски туризам..)

*Напомена: Локалне самоуправе могу да кандидују решења по сопственом избору и не морају да се ограничавају на горе наведене примере који су дати само као илустрација.

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА

Жири ће оцењивати предложена решења на основу пет унапред задатих критеријума на скали од 1 (најнижа оцена) до 5 (највиша оцена). Максималан број поена који једна општина може да освоји износи 25.

  1. Применљивост решења - да ли предложено решење може да се примени у другим локалним самоуправама?
  2. Мерљивост резултата и ефекти - како мерите резултате и какви су конкретни ефекти спроведеног решења?
  3. Домет решења - на колико људи / привредних субјеката утиче предложено решење и на који начин?
  4. Однос трошкова и бенефита - да ли бенефити од увођења решења превазилазе трошкове?
  5. Иновативност - колико је решење оригинално, да ли уводи сасвим нову праксу у рад локалних самоуправа?

Одлуку о десет најбољих решења донеће стручни жири, најкасније до 20. јуна 2018.

 

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС