VESTI

Održan Sastanak svih mentora „All Mentors Meeting“

Dec 13, 2022

U okviru RAS - JICA Projekta „Osnaživanje i dalje uspostavljanje usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana“, održan je Sastanak svih mentora „All Mentors Meeting“ 

Beograd, 8. decembar 2022. godine - Nakon dvogodišnje pauze, u Beogradu je održan All Mentors Meeting - godišnji sastanak mentora. Mentori su predstavnici akreditovanih regionalnih razvojnih agencija sertifikovani u okviru procesa uspostavljanja standardizovane usluge mentoringa u Srbiji, koji Razvojna agencija Srbije (RAS) od 2006. godine sprovodi u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

Od početka realizacije usluge standardizovanog mentoringa, više od 4000 mikro, malih i srednjih preduzeća u Srbiji dobilo je ovaj vid nefinansijske podrške od strane sertifikovanih mentora koji poseduju profesionalno iskustvo u radu sa malim i srednjim preduzećima i  teorijski i praktično su obučeni uz podršku alata i znanja eksperata iz Japana.

Na održanom skupu mentorima su predstavljeni dosadašnji rezultati i planovi za narednu godinu. Ispred JICA to su uradili g-din Kato, stalni JICA koordinator i g-dja Oikawa, vođa tima eksperata JICA dok je g-dja Ana Žegarac, menadžer Projekta u ime RAS-a poručila da će se ključne aktivnosti u narednoj fazi Projekta odnositi na unapredjenje kvaliteta usluge, poboljšanje kriterijuma za selekciju kao i  razvoj procedura za evaluaciju i resertifikaciju mentora i trenera.

Učesnici su tokom dogadjaja imali priliku da se upoznaju sa unapredjenjima treninga za nove mentore koje su realizovali članovi Radne grupe sastavljene od  JICA i RAS tima kao i 15 trenera za mentore i „On the job“ trenera.

Poboljšanja u okviru svih sedam modula treninga, predstavili su iskusni treneri, Ljubica Mesaroš („Veštine komunikacije“), Dragana Belenzada („Upravljanje ljudskim resursima“), Milica Čukarić („Upravljanje finansijama i biznis plan“), Saša Dedeić („Upravljanje proizvodnjom i KAIZEN“), Sonja Jevremović („Marketing i prodaja“), Nataša Jovanović („Mentoring za start up“) i Ljiljana Marković („Mentoring za zrela preduzeća“). 

Uslugu standardizovanog mentoringa po ranije utvrđenoj JICA-RAS metodologiji, u Srbiji sprovodi oko 60 aktivnih mentora, od kojih je 20 uključeno u aktivnosti koje se sprovode u zemljama regiona (u Crnoj Gori, BiH i Severnoj Makedoniji) gde se održavaju obuke novih mentora i „Trening na poslu“.