VESTI

Отворене пријаве za пакете услуга за младе и жене предузетнице

Mar 11, 2021

Министарство привреде расписало је Јавни позив за спровођење пакета услуга за младе и жене предузетнице објављен у складу са Програмом стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години, који се реализује преко Развојне агенције Србије и акредитованих регионалних развојних агенција.

 

Јавним позивом за спровођење пакета услуга за младе и жене предузетнице предвиђена су два сета услуга: Први сет односи се на услуге за младе, који подразумева помоћ стручног лица из Акредитованих регионалних развојних агенција (АРРА) младом потенцијалном или новооснованом предузетнику, старости од 18 до 30 година. Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, обавезне обуке „Обука за почетнике у пословању”, једне/више специјализованих обука  и менторинг услуге у трајању до 40 сати. 

Други сет услуга намењен је женама предузетницама и састоји се од помоћи стручног лица из АРРА привредном субјекту чији оснивач или власник је жена или је жена један од власника са већинским уделом у власништву (минимум 51%) и један од законских заступника. Предвиђена је подршка у виду расположивих стандардизованих саветодавних услуга, једне или више специјализованих обука  и менторинг услуге у трајању до 40 сати.

Јавни позив je отворен до 1. aприла 2021. године, а право учешћа имају:

1. Млади потенцијални предузетник/предузетница:

  • старости од 18 до 30 година (под лицима старости од 18 година сматраће се лица која постану пунолетна најкасније на дан затварања Јавног позива, а под лицима старости до 30 година сматраће се сви они који су рођени најкасније 1991. године);
  • који немају привредни субјект регистрован у АПР Републике Србије (у регистру привредних друштава и предузетника).

2. Млади предузетник/предузетница::

  • старости од 18 до 30 година (под лицима старости од 18 година сматраће се лица која постану пунолетна најкасније на дан затварања Јавног позива, а под лицима старости до 30 година сматраће се сви они који су рођени најкасније 1991. године);
  • који има регистрован привредни субјект у Агенцији за привредне регистре не дуже од пет година пре дана објављивања Јавног позива, а чији је оснивач и законски заступник физичко лице старости до 30 година; У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једног или више физичких лица старости до 30 година (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити физичко лице старости до 30 година.
  • који имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса.

3. Жене предузетнице:

  • које имају регистрован привредни субјект у Агенцији за привредне регистре не дуже од пет година пре дана објављивања Јавног позива, а чији је оснивач и законски заступник жена. У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једне или више жена (минимум 51%) и један од законских заступника мора бити жена, да је делатност задруге производња, прерада и занатске услуге;
  • чији привредни субјект има измирене обавезе по основу пореза и доприноса.

 

 

Саветодавне услуге подразумевају консултације које АРРА пружају у оквиру овог програма: помоћ при изради пословног плана при пријави за стартaп кредите за почетнике код Фонда за развој; помоћ при изради пословног плана при пријави за Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе у 2021. години; подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке предузетништву које спроводе Министарство и Развојна агенција; саветодавне услуге код започињања пословања; саветодавне услуге за развој пословања; саветодавне услуге код пријаве за ЕУ програм Horizon Europe.

Обуке које АРРА пружају постојећим и потенцијалним ММСПП обухватају 10 модула: обука за почетнике у пословању; припрема пословног плана и пословање са банкама и инвестициона спремност; финансијско управљање; извоз – за оне који први пут извозе; маркетинг и продаја; електронско пословање и информационе технологије у пословању; преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање; иновације; припрема за Јединствено европско тржиште; учешће МСП у jавним набавкама.

Менторинг је бесплатна услуга  којом се пружа свеобухватна подршка корисницима кроз индивидуални приступ. Процес менторинга одвија се по методологији Развојне агенције Србије (РАС), развијеној у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (ЈИЦА). Менторство помаже власнику или директору предузећа да препозна кључну тачку потенцијала свог пословања, а корисник уз помоћ менторинга развија и спроводи акциони план који има за циљ побољшање пословних резултата. Ментори имају професионално искуство у раду са малим и средњим предузећима, долазе из 17 акредитованих регионалних развојних агенција и сертификовани су од стране Развојне агенције Србије, а у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу.

Јавни позив, Упутство и обрасци за пријаву доступни су на сајту РАС, као и на интернет странама акредитованих развојних агенција и у штампаном облику у АРРА.

За детаљније информације можете се обратити РАС на електронску адресу: zenemladissu2021@ras.gov.rs .