VESTI

Počeo sa radom portal za povezivanje kompanija u drvnoj industriji

Nov 28, 2016

Internet platforma serbianwoodprocessing.com je nastala kao rezultat saradnje između Agencije za drvo i švajcarskog programa SIPPO sa ciljem da uspostavi direktne kontakte između srpskih preduzeća i inostranih kupaca njihovih proizvoda. Rukovodeći se informacijama iz sektora drvne industrije Srbije i iz povezanih sektora u zemlji i inostranstvu, Agencija za drvo i SIPPO sarađuju na projektima koji daju doprinos iskorišćenju punih proizvodnih i izvoznih kapaciteta drvne industrije Srbije. Drvna industrija Srbije je jedan od četiri sektora od posebnog značaja za Republiku Srbiju, zbog svoje izrazite izvozne mogućnosti i velikih potencijala za razvoj.

Ova platforma je osmišljena i realizovana kao podrška izvozu proizvoda od masivnog drveta. Srpska preduzeća koja žele da postave svoj profil na ovoj internet platformi mogu da kontaktiraju Agenciju za drvo, na office@agencijazadrvo.rs, gde će dobiti uputstva o postupku prijavljivanja. Postavljanje profila na platfornu je besplatno do novembra 2017. godine, nakon čega će se naplaćivati.

Platforma će biti direktno povezana sa sajtovima SIPPO i Agencije za drvo, kako bi se umrežila sa posetiocima ovih sajtova i ostvarila što veći broj kontakata između zainteresovanih korisnika.