VESTI

Презентација Уредбе

Sep 10, 2018

Развојна агенција Србије представиће Уредбу о условим и начину привлачења директних инвестицију, у периоду од 10. до 21. септембра 2018. године. Презентације Уредбе орагнизоваће се у  свих шеснаест Регионалних развојних агенција.

Програм је намењен привредним друштвима која планирају да у следеће 3 године  запосле до 100 нових радника и реализују инвестиционе пројекте у производном сектору и сектору услуга међународне трговине (услуге које се пружају путем информационо-комуникационих технологија превашодно корисницима ван територије Републике Србије и то: развојно-производни центри, истраживачко-развојни центри, обједињено и/или уступљено обављање административних процеса, складиштење и обрада података, кориснички центри), које позитивно послује; има измирене обавезе по основу пореза и доприноса; у последњих 12 месеци није смањивало број запослених за више од 10% и до сада није користило средства за исти инвестициони пројекат.

Распоред посета Регионалним развојним агенцијама мозете пронаћи ОВДЕ.

Водич кроз подстицаје