Opšti cilj Programa je unapređenje obima i kvaliteta usluga koje akreditovane regionalne razvojne agencije pružaju jedinicama lokalne samouprave. Poseban cilj programa je podizanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje regionalnih i razvojnih projekata.


Sredstva iz Programa namenjena su za realizaciju sledećih usluga ARRA:
1. Učešće u pripremi i sprovođenju regionalnih i lokalnih razvojnih projekata u 2018. godini
2. Promocija programa i uredbe, i to: Program podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018. godini. Godinu, kao i Uredbe o postupku po kome se biraju infrastrukturni projekti i postupku po kome se sprovodi podrška unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno.

Korisnici usluga koje pružaju ARRA su jedinice lokalne samouprave.
Korisnici sredstava su ARRA

Kontakt osoba: natasa.glavendekic@ras.gov.rs

 

Uredba o utvrđivanju programa SSU za ARRA u 2018. godini ovde