VESTI

РЕЗУЛТАТИ КОНКУСА ЗА ИЗБОР НАЈБОЉИХ ПРОЈЕКТНИХ ИДЕЈА

Jun 16, 2017

Учесници Конкурса за избор најбољих пројектних идеја регионалног развоја, који су освојили највише бодова према оцени стручне комисије и прилику да своје радове излажу на Јавној одбрани у САНУ, 27.јуна ове године су:

1. Висока техничко технолошка школа струковних студија у Крушевцу, „Коришћење природног изворишта минералне воде Јастребачког региона“; 
2. Висока пословно-техничка школа струковних студија у Ужицу „Коришћење депонијског гаса за производњу електричне енергије у Регионалном центру за управљање отпадом "Дубоко"; 
3. Природно-математички факултет Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици „Испитивања терена за искоришћавање геотермалне енергије у општини Куршумлија“; 
4. Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору „Побољшање економских ефеката РА Вршка Чука применом новог производа - филтер антрацита у пречишћавању воде“; 
5. Економски факултет Универзитета у Београду „Фабрика заната“; 
6. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Универзитета у Крагујевцу „Регионални систем водоснабдевања ,,Рзав";
7. Високо техничка машинска школа струковних студија Трстеник „Изградња фабрике за прераду воћа и поврћа у циљу повећања директног и индиректног запошљавања“;
8. Високо технолошко уметничка струковна школа „Туристичка валоризација традиционалног ручног ткања кроз ангажовање студената и младих Јабланичког региона“;
9. Архитектонски факултет у Београду „Адаптација рашодованих путничких вагона за обезбеђивање приступа основним услугама и пружање помоћи људима у невољи“;
10. Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу „Пчеларство за сваког“;
11. Агрономски факултет у Чачку, Универзитет у Крагујевцу „Систем информационе подршке тржишној понуди и тражњи поврћа и воћа преко веб и мобилних апликација“;
12. Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду „ПЕПИР - Пепеласти Еколошки ПапИР“;
13. Факултет политичких наука Универзитета у Београду „Образовање Партнерске Платформе Паметне Акције за Спровођење Циљева Одрживог Развоја Региона ("ОПППА!СЦОПП")“;
14. Економски факултет Универзитета у Нишу "Производња и пласман лековитог биља у функцији развоја пограничних подручја са фокусом на територије општина Димитровград, Босилеград и Трговиште“;
15. Технички факултет у Бору Универзитета у Београду „Развој екотуризма у Националном парку Ђердап у функцији одрживог регионалног развоја“.