VESTI

СРБИЈА ДРУГУ ГОДИНУ ЗАРЕДОМ СВЕТСКИ ЛИДЕР ПО БРОЈУ ОТВОРЕНИХ РАДНИХ МЕСТА ПО БРОЈУ СТАНОВНИКА

Jul 18, 2018

Република Србија је другу годину заредом светски лидер по броју отворених радних места кроз пројекте страних директних улагања (СДИ) у 2017. години, а посматрано према броју становника, објављено је у најновијем извештају „IBM Global Locations Trend 2018“ .

Такође, по критеријуму броја креираних нових радних места кроз СДИ чија реализација је започела у 2017. години Србија је заузела високо 6. место међу европским земљама, а 15. место међу свим државама света.

Према наведеном извештају производне активности у Србији генеришу око 80% укупно креираних нових радних места, и то највише у текстилној, ауто, хемијској и електро индустрији. Поред тога, приметно је и да цео регион Западног Балкана бележи значајан ниво интересовања страних инвеститора.

Генерални тренд у целом свету када је реч о СДИ јесте раст броја пројеката за 10%, највише захваљујући већем учешћу мањих пројеката. С друге стране, укупна инвестициона активност посматрана кроз број нових радних места је опала за 5%, с тим што је у Европи и Северној Америци забележена стагнација, у Африци раст од 10%, док је у земљама Азије, Латинске Америке и Блиског Истока забележен пад од 10-20%.

„IBM Global Business Services“ већ неколико година уназад анализира активности на пољу улагања у целом свету, и појединачно по земљама, са фокусом на критеријум – број новоотворених радних места.

Извештај „Ernst&Young European Attractiveness Survey 2018“

Напори и ангажман на привлачењу нових инвестиција су добили подршку и у новом извештају „Ернст&Yоунг Еуропеан Аттрацтивенесс Сурвеy 2018“. Србија је привукла рекордан број страних директних инвестиција (СДИ) у 2017. години, захваљујући чему се први пут нашла на листи топ 15 земаља у Европи по броју СДИ.

Приливи по основу улагања у Србију

Према подацима Народне банке Србије (НБС) од 2007. године нето финансијске обавезе по основу улагања у Србију износе нешто више од 24,6 милијарде евра. За целу 2017. годину су износиле 2,5 милијарди евра, док је за прва четири месеца 2018. године забележен износ од 917 хиљада евра. Највећи број улагања долази из земаља Западне Европе, али и Блиског и Далеког Истока, САД, Азије.