VESTI

Унапређење истраживачко-развојне инфраструктуре кроз међународну сарадњу

Aug 01, 2018

Развојна агенција Србије, као један од партнера на пројекту Учвршћивање изврсне истраживачке инфраструктуре у дунавском региону (RI2integrate), у периоду од 19-20. јулa текуће године, била je домаћин састанака Радне групе и Управног одбора пројекта.

На састанцима, који су окупили представнике свих партнерских институција, представљени су резултати досадашњег рада, дефинисане смернице за предстојећи период, даљи кораци, као и активности на реализацији пројекта.

Партнери задужени за поједине радне пакете у оквиру дефинисаног плана рада пројекта одржали су презентације на којима су дали пресек постојећег стања са фокусом на пилот пројекте, те су заједнички разматрана могућа унапређења за предстојеће извештајне периоде.

Пројекат RI2integrate део je Транснационалног програма Дунав.

У реализацији пројекта учествује укупно 17 партнера из: Мађарскe, Румунијe, Чешкe, Аустријe, Хрватскe, Словенијe, Србијe и Словачкe.

IMG_20180719_101910.jpg

IMG_20180719_102204.jpg

IMG_20180719_102225.jpg

IMG_20180719_102618.jpg

IMG_20180720_102507.jpg